Инвестиционен посредник Мак Кап Investitsionen posrednik Mak Kap
ЕИК/ID: 121481132

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Инвестиционен посредник Мак Кап (ЕИК: 121481132)
Events with persons connected to the company Investitsionen posrednik Mak Kap (ID: 121481132)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121481132)
Към 2019-07-18 17:11:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-18 17:11:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-08 16:49:14Бритиш Ленд България
British Lend Balgariya
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14РНК България
RNK Balgariya
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-30 16:54:53Нели Ганчева Колева
Neli Gancheva Koleva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-30 16:54:53Тонка Димчева Михайлова
Tonka Dimcheva Mihaylova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-11 18:01:45РНК Кепитъл АД
RNK Kepital AD
SubjectOfActivity
управление на активи, предприемачество, посредничество, агентство
2013-08-06 17:00:35Витоша Саплай
Vitosha Saplay
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:07:32РНК Саплай
RNK Saplay
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-02 14:17:22НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Procurators
2012-12-20 17:47:32Руснефтехим Саплай България ЕООД чрез Атанас Василев Добрев
Rusneftehim Saplay Balgariya EOOD chrez Atanas Vasilev Dobrev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-03 15:26:17Бритиш Ленд България ЕООД чрез Явор Каменов Дренков
British Lend Balgariya EOOD chrez YAvor Kamenov Drenkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-03 15:26:17Мак Кап ЕАД чрез Максим Жеков Димов
Mak Kap EAD chrez Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-29 17:42:42Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗПФИ, както следва:•приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;•изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;•сделки за собствена сметка с финансови инструменти;•управление на портфейл;•предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;•поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;•предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ЗПФИ, както следва:•съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;•предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;•консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;•предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;•инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;•свързани с поемане на емисии финансови инструменти;в чужбина на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 ЗПФИ, както следва:•приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;•изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;•сделки за собствена сметка с финансови инструменти;•управление на портфейл;и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2 и 4 ЗПФИ, както следва:•съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;•предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;•предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-05-29 13:44:45Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
І. извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва:1.приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;2.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;3.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;4.управление на портфейл;5.предоставяне на - инвестиционни консултации на клиент, -6.поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;7.предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;8.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;9.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;10.консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;11.предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;12.инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;ІІ. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва:13.приемане и предаване на нареждания във връзка с , един или повече финансови инструменти включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;14.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;15.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;16.управление на портфейл;17.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;18.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;19.предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.ІІІ. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-01-05 15:09:23Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ 5 Б
2009-01-05 15:09:23Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
І. извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва:1.приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;2.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;3.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;4.управление на портфейл;5.предоставяне на - инвестиционни консултации на клиент, -6.поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;7.предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;8.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;9.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;10.консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;11.предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;12.инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;ІІ. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва:13.приемане и предаване на нареждания във връзка с , един или повече финансови инструменти включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;14.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;15.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;16.управление на портфейл;17.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;18.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;19.предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.ІІІ. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-01-05 15:09:23Борислав Димчев Славов
Borislav Dimchev Slavov
Director
2009-01-05 15:09:23Атанас Василев Добрев
Atanas Vasilev Dobrev
Director
2008-06-19 16:59:29НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Procurators
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап
Investitsionen posrednik Mak Kap
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ бл. 5 вх.Б ет.9
2008-06-12 15:49:53МАККАП АД
MAKKAP AD
Director
2008-06-12 15:49:53СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СЪРЪСТОВ
STANIMIR GEORGIEV SARASTOV
Director
2008-06-12 15:49:53ЯВОР КАМЕНОВ ДРЕНКОВ
YAVOR KAMENOV DRENKOV
Director
2008-06-12 15:49:53НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Director
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
: I. Извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва. 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 3. сделки за собствена сметка с ценни книжа; 4. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; 5. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; 6. поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; 7. предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължения за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; 8. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства /предоставените обезпечения; 9. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 10. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 11. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяне на инвестиционни услуги; 12. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; 13. услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение зазаписване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; II. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва: 14. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 15. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 16. сделки за собствена сметка с ценни книжа; 17. управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; 18. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства /предоставени обезпечения; 19. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 20. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги. III. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2008-06-12 15:49:53МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Representative
2008-06-12 15:49:53ЯВОР КАМЕНОВ ДРЕНКОВ
YAVOR KAMENOV DRENKOV
Representative
2008-06-12 15:49:53МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата Инвестиционен посредник Мак Кап Investitsionen posrednik Mak Kap (ЕИК: 121481132)
Check other registries about the company Инвестиционен посредник Мак Кап Investitsionen posrednik Mak Kap (ID: 121481132)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: