БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA
ЕИК/ID: 121246419

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА (ЕИК: 121246419)
Events with persons connected to the company BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ID: 121246419)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121246419)
Към 2019-06-18 09:36:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-18 09:36:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 8 013 650,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-13 17:18:38Серж Лиоути
Serzh Liouti
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-03-27 17:03:59АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-27 17:03:59АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-07-31 14:53:39ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
LORETA IVANOVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-15 15:25:38ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
LORETA IVANOVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-08 11:52:34Робърт Скот Кьонигсбергер
Robart Skot Kxonigsberger
ActualOwners
2014-07-02 16:00:14БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
КАЙМАНОВИ ОСТРОВИOffshoreSeat
2014-07-02 16:00:14Скот Сиймън
Skot Siyman
БЪЛГАРИЯOffshoreRepresentative
2014-07-02 16:00:14Робърт Скот Кьонигсбергер
Robart Skot Kxonigsberger
БЪЛГАРИЯOffshoreRepresentative
2013-09-24 13:50:50ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ILIAN PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-22 14:57:53БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2
2012-03-22 14:57:53БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.;2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе;4. приемане на ценности на депозит;5. дейност като депозитарна или попечителска институция;6. финансов лизинг7. гаранционни сделки;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу;9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти;10. парично брокерство;11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. издаване на електронни пари;14. придобиване и управление на дялови участия;15. отдаване под наем на сейфове;16. събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти;17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка;
2011-12-28 18:11:53ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ILIAN PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-10 20:10:16ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
TANYA ILIEVA KEREMIDCHIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-10 20:10:16ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ
VASIL STEFANOV SIMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-10 20:10:16ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
TANYA ILIEVA KEREMIDCHIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-10 20:10:16ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ
VASIL STEFANOV SIMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-14 16:22:02ДЖЕЙСЪН ЛАЙЛ КУК
DZHEYSAN LAYL KUK
САЩSupervisor
2011-07-14 16:22:02МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ
MARTIN BOYCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-14 16:22:02ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
TSVETELINA BORISLAVOVA KARAGXOZOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-08 18:08:58ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА-ПЕТРОВА
YANITA GEORGIEVA ZAGOROVA-PETROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-08 18:08:58ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА-ПЕТРОВА
YANITA GEORGIEVA ZAGOROVA-PETROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-24 17:00:46БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти; 3. издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, без банкови платежни карти, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе;4. приемане на ценности на депозит;5. дейност като депозитарна или попечителска институция;6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу;9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти;10. парично брокерство;11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. придобиване и управление на дялови участия;14. събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2009-07-09 16:34:48ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
BoardManager2
2009-07-09 16:34:48МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
BoardManager2
2009-07-09 16:34:48СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА
SILVIYA KIRILOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-03-23 17:20:57СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА
SILVIYA KIRILOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-10-28 12:07:13ЕВГЕНИЙ ЯКИМОВ ИВАНОВ
EVGENIY YAKIMOV IVANOV
Supervisor
2008-10-28 12:07:13ДЖОН ПАТРИК ПАУЪР
DZHON PATRIK PAUAR
Supervisor
2008-10-28 12:07:13ДЖЕРАЛД БЪРНАРД БЪРН
DZHERALD BARNARD BARN
Supervisor
2008-10-27 14:59:47БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.КРАКРА 16
2008-10-27 14:59:47МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
Representative
2008-10-27 14:59:47МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
BoardManager2
2008-10-27 13:25:07КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОВ
KIRIL ALEKSANDROV MANOV
Supervisor
2008-10-27 13:25:07СТИВЪН УИЛЯМ ФАЙЛО
STIVAN UILYAM FAYLO
Supervisor
2008-10-27 13:25:07МАРШАЛ ЛИЙ МИЛЪР
MARSHAL LIY MILAR
Supervisor
2008-05-30 15:27:12БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-03-05 16:41:30БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.КРАКРА 16
2008-03-05 16:41:30БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. КРАКРА 16
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-01-28 12:50:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
Representative
2008-01-28 12:50:25ФРАНК ЛУИС БАУЪР
FRANK LUIS BAUAR
Representative
2008-01-28 12:50:25СТОЯН НИКОЛОВ ДИНЧИЙСКИ
STOYAN NIKOLOV DINCHIYSKI
Representative
2008-01-28 12:50:25ФРАНК ЛУИС БАУЪР
FRANK LUIS BAUAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25СТОЯН НИКОЛОВ ДИНЧИЙСКИ
STOYAN NIKOLOV DINCHIYSKI
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25МАЙКЪЛ ХЪНСБЪРГЪР
MAYKAL HANSBARGAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25ДЕНИС ЪРЛ ФИЙЛЪР
DENIS ARL FIYLAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25МАРШАЛ ЛИЙ МИЛЪР
MARSHAL LIY MILAR
Supervisor
2008-01-28 12:50:25СТИВЪН УИЛЯМ ФАЙЛО
STIVAN UILYAM FAYLO
Supervisor
2008-01-28 12:50:25КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОВ
KIRIL ALEKSANDROV MANOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ЕИК: 121246419)
Check other registries about the company БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ID: 121246419)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: