ОБЩИНСКА БАНКА OBSHTINSKA BANKA
ЕИК/ID: 121086224

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ОБЩИНСКА БАНКА (ЕИК: 121086224)
Events with persons connected to the company OBSHTINSKA BANKA (ID: 121086224)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121086224)
Към 2019-06-25 03:56:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-25 03:56:44 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 40 обществени поръчки за 25 313 838,30 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 88 692,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-02 08:49:55Тодор Николов Ванев
Todor Nikolov Vanev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
BORISLAV YAVOROV CHILIKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ
PETAR GEORGIEV DZHELEPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ
VLADIMIR GEORGIEV KOTLARSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ
PETAR GEORGIEV DZHELEPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
BORISLAV YAVOROV CHILIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-04 14:46:42ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3;приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2014-12-09 09:17:18ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
LYUDMILA STOYANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-17 10:44:33НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-17 10:44:33НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-08-14 15:17:55ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2014-07-09 13:48:15ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
VLADISLAV IVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-09 13:48:15ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
VLADISLAV IVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-09 13:48:15ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА
LIDIYA SPASOVA KOTSEVA - STANKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-16 17:42:02Радослав Тодоров Миленков
Radoslav Todorov Milenkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-07 11:50:26Здравко Борисов Гъргаров
Zdravko Borisov Gargarov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-05-31 09:46:50ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Врабча 6
2012-05-31 09:46:50РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-28 14:15:00БОРИСЛАВ ИВАНОВ МОЯНОВ
BORISLAV IVANOV MOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
IVANKA TOTEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-15 15:02:42СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ
STEFAN LAZAROV NENOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-11-15 15:02:42ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-09 11:18:57ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
Procurators
2009-08-04 13:45:34ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възсатновими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителнции, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги .факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
2009-07-07 18:04:33ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възсатновими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозирана или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителнции, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги .факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
2008-03-21 15:12:58ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
Procurators
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА
OBSHTINSKA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Врабча 6
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН ТЕЗИ ПО т.3; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54. АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-03-10 16:27:47АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV LICHEV
Representative
2008-03-10 16:27:47ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
GEORGI HRISTOV BELOVSKI
Representative
2008-03-10 16:27:47ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
Representative
2008-03-10 16:27:47ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV LICHEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
GEORGI HRISTOV BELOVSKI
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ
DIMITAR PAUNKOV KOLEV
Supervisor
2008-03-10 16:27:47НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
NIKIFOR ISTALIYANOV VANGELOV
Supervisor
2008-03-10 16:27:47СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
SPAS SIMEONOV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ОБЩИНСКА БАНКА OBSHTINSKA BANKA (ЕИК: 121086224)
Check other registries about the company ОБЩИНСКА БАНКА OBSHTINSKA BANKA (ID: 121086224)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: