ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
ЕИК/ID: 121076907

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ (ЕИК: 121076907)
Events with persons connected to the company ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ID: 121076907)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121076907)
Към 2019-09-22 12:11:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-22 12:11:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 321 обществени поръчки за 32 833 906,04 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-01 11:45:48ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА
DIANA NIKOLOVA MANEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
KONSTANTIN STOYCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА
VASYA PETROVA KOKINOVA-MOLLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-01 11:45:48МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА
VASYA PETROVA KOKINOVA-MOLLOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА
DIANA NIKOLOVA MANEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-01 11:45:48КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
KONSTANTIN STOYCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-08-10 16:58:24ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА
IVANKA DANEVA GAYDARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-08-02 19:16:28АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
ALEKSANDAR DIMITROV KEREZOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-30 15:21:04ГАЛИН ИВАНОВ ГОРЧЕВ
GALIN IVANOV GORCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-25 16:36:10ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
IVO KAMENOV GEORGIEV
Procurators
2014-10-27 15:31:20ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ ИЛИ ОТ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, SAVA MARINOV STOYNOV, GEORGI KOSEV KOSTOV ILI OT EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-03-20 16:05:59ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ ИЛИ ОТ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, SAVA MARINOV STOYNOV ILI OT EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-11 09:26:40ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
SubjectOfActivity
ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ.ЗACTPAXOBAHE HA ЛИЦA CPEЩУ CЬБИTИЯ ПPИ ЗЛOПOЛУKA, CBЬPЗAHИ C ЖИBOTA, ЗДPABETO И TEЛECHATA ИM ЦЯЛOCT И HA ПPAABA И OTГOBOPHOCTИ, OЦEHИMИ B ПAPИ, УПPABЛEHИE HA HAБPAHИTE OT ЗACTPAXOBAHETO CPEДCTBA, BИДOBETE ЗACTPAXOBKИ HA ДPУЖECTBOTO CA: ЗACTPAXOBKA ЗЛOПOЛУKA, ЗACTPAXOBKA HA CУXOПЬTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA БEЗ PEЛCOBИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ЗACTPAXOBKA HA ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, ЗACTPAXOBKA HA TOBAPИ ПO BPEME HA ПPEBOЗ, ЗACTPAXOBKA ПOЖAP И ПPИPOДHИ БEДCTBИЯ, ЗACTPAXOBKA ЩETИ HA ИMУЩECTBO, ЗACTPAXOBKA ГPAБЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHETO И ПOЛЗBAHETO HA MПC, ЗACTPAXOBKA OБЩA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, ЗACTPAXOBKA ПOMOЩ ПPИ ПЬTУBAHE, ЗACTPAXOBKA HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHE И ИЗПOЛЗBAHE HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA HA KPEДИTИ,ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ,СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ,ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/, ЗАСТРАХОВКА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА .
2010-06-30 15:36:53ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО.
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI: GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, IVAYLO LAZAROV DONCHEV, SAVA MARINOV STOYNOV ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO.
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-03 16:53:32ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ЛАЗАР ПЕТРОВ ИЛИЕВ И ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ, ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, LAZAR PETROV ILIEV I IVAYLO LAZAROV DONCHEV, ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-23 17:10:11НАНСЕН АЛФРЕД БЕХАР
NANSEN ALFRED BEHAR
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-04-04 09:41:22ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS AD
SubjectOfActivity
ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ.ЗACTPAXOBAHE HA ЛИЦA CPEЩУ CЬБИTИЯ ПPИ ЗЛOПOЛУKA, CBЬPЗAHИ C ЖИBOTA, ЗДPABETO И TEЛECHATA ИM ЦЯЛOCT И HA ПPAABA И OTГOBOPHOCTИ, OЦEHИMИ B ПAPИ, УПPABЛEHИE HA HAБPAHИTE OT ЗACTPAXOBAHETO CPEДCTBA, BИДOBETE ЗACTPAXOBKИ HA ДPУЖECTBOTO CA: ЗACTPAXOBKA ЗЛOПOЛУKA, ЗACTPAXOBKA HA CУXOПЬTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA БEЗ PEЛCOBИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ЗACTPAXOBKA HA ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, ЗACTPAXOBKA HA TOBAPИ ПO BPEME HA ПPEBOЗ, ЗACTPAXOBKA ПOЖAP И ПPИPOДHИ БEДCTBИЯ, ЗACTPAXOBKA ЩETИ HA ИMУЩECTBO, ЗACTPAXOBKA ГPAБЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHETO И ПOЛЗBAHETO HA MПC, ЗACTPAXOBKA OБЩA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, ЗACTPAXOBKA ПOMOЩ ПPИ ПЬTУBAHE, ЗACTPAXOBKA HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHE И ИЗПOЛЗBAHE HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA HA KPEДИTИ,ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ,СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ,ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/ .
2008-04-04 09:41:22РУМЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
RUMEN RUMENOV GEORGIEV
Representative
2008-04-04 09:41:22ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА
TSVETANKA DONKOVA KRUMOVA
Representative
2008-04-04 09:41:22ЦВЕТАНКА ДОНКОВА КРУМОВА
TSVETANKA DONKOVA KRUMOVA
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22РУМЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
RUMEN RUMENOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
ALEKSANDAR DIMITROV KEREZOV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ
VALENTIN SLAVOV DIMOV
BoardManager2
2008-04-04 09:41:22ХИМИМПОРТ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ
HIMIMPORT AD, PREDSTAVLYAVANO OT NIKOLA PEEV MISHEV
Supervisor
2008-04-04 09:41:22ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ, ЛАЗАР ПЕТРОВ ИЛИЕВ И ВИКТОР ИВАНОВ МЕЧКАРОВ ИЛИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПРОКУРИСТА ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ, СЪВМЕСТНО
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD, PREDSTAVLYAVANO OT DVAMA OT IZPALNITELNITE DIREKTORI GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV, LAZAR PETROV ILIEV I VIKTOR IVANOV MECHKAROV ILI EDIN OT TYAH I PROKURISTA TIHOMIR ANGELOV ATANASOV, SAVMESTNO
Supervisor
2008-04-04 09:41:22СОНЯ АТАНАСОВА ЯНКУЛОВА
SONYA ATANASOVA YANKULOVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ЕИК: 121076907)
Check other registries about the company ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS (ID: 121076907)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: