ПЕТРОМАКС ПАУЪР PETROMAKS PAUAR
ЕИК/ID: 118583038

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОМАКС ПАУЪР (ЕИК: 118583038)
Events with persons connected to the company PETROMAKS PAUAR (ID: 118583038)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 118583038)
Към 2019-09-22 05:50:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-22 05:50:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-30 10:30:18НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2018-05-30 10:30:18НЕКСТ ПАУЪР ООД
NEKST PAUAR OOD
Distraints
2018-05-30 10:30:18ЩРАБАГ
SHTRABAG
Distraint
2018-05-30 10:30:18ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-08-18 12:06:44СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ
SVOBODNA ZONA-RUSE
Distraints
2014-08-12 13:15:19ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Description406
2012-12-21 14:25:26ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-14 16:57:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-14 16:57:23ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17932900 Sell to: ПЕТРОМАКС АД
2012-12-14 16:57:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
17932900 Buy from: ВЛАДИМПЕКС ЕООД
2011-01-03 16:53:30ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2011-01-03 16:53:30ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-03 16:53:30ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4602500 Sell to: ВЛАДИМПЕКС ЕООД
2011-01-03 16:53:30ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4602500 Buy from: ДИЛЕМА 59 ЕООД
2010-09-08 16:28:12НЕКСТ ПАУЪР ООД
NEKST PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1261 ул. Мраморен рид 2
2010-09-08 16:28:12ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРАКЧЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС БВ
INTERTOL INFRASTRAKCHAR DIVELAPMANTS BV
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-08 16:28:12ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4269800 Sell to: ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
2010-05-12 10:56:52БЕТА ПРОПЪРТИ
BETA PROPARTI
Distraints
2010-05-10 09:07:22ДИЛЕМА 59
DILEMA 59
Description406
2010-03-15 09:18:24БУЛВИП
BULVIP
Distraints
2010-03-11 10:07:14ВЛАДИМПЕКС
VLADIMPEKS
Description406
2009-06-19 07:37:36БЕТА ПРОПЪРТИ
BETA PROPARTI
Distraints
2009-06-18 14:32:13ДИЛЕМА 59
DILEMA 59
Description406
2009-05-22 15:05:57ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1261 Мраморен рид 2
2009-05-22 15:05:57ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРЪКТЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС Б.В.
INTERTOL INFRASTRAKTAR DIVELAPMANTS B.V.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2009-05-22 15:05:57ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-22 15:05:57ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6262300 Sell to: ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРЪКТЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС Б.В.
2009-05-22 15:05:57ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДОВЪРШВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ВЛАДЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА ГАЗ С ОТВОРЕН/КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ С ПРИБЛИЗИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ 115 МЕГАВАТЧАСА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНА БЛИЗО ДО ГР.СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СОФИЙСКИЯТ ПРОЕКТ) И НА ДРУГ ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДОВЪРШВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ВЛАДЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА ГАЗ С ОТВОРЕН/КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ С ПРИБЛИЗИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ 50 МЕГАВАТЧАСА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНА БЛИЗО ДО РУСЕ, БЪЛГАРИЯ (РУСЕНСКИ ПРОЕКТ), КАТО ТЕЗИ ДВА ПРОЕКТА СЕ НАРИЧАТ ПО-ДОЛУ ПРОЕКТИТЕ.
2008-11-07 12:25:23ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
Manager
2008-10-09 16:23:55ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
Partner
2008-10-09 16:23:55ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ПЕТРОМАКС ПАУЪР
PETROMAKS PAUAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 14:44:26ДИЛЕМА 59 ЕООД
DILEMA 59 EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМПЕКС ЕООД
VLADIMPEKS EOOD
Partner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
SoleCapitalOwner
2008-03-24 14:44:26ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ДИЛЕМА 59 ЕООД ,ЕИК 130102300 - 2500 лв; ВЛАДИМПЕКС ЕООД - 2500 лв.
2008-03-24 14:44:26ДИЛЕМА 59 ЕООД ,ЕИК 130102300 - 2500 лв; ВЛАДИМПЕКС ЕООД - 2500 лв.
DILEMA 59 EOOD ,EIK 130102300 - 2500 lv; VLADIMPEKS EOOD - 2500 lv.
ShareTransfer
5000 Buy from: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР
PETROMAKS PAUAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.ТУТРАКАН 22
2008-03-24 14:19:50ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ; ИНЖЕНЕРИНГ И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С АКЦИЗНИ СТОКИ; СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, С ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЪС СКРАБ; ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ; КОМИСИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ; МАРКЕТИНГ И ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
2008-03-24 14:19:50ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОНКОВ
DOBROMIR HRISTOV DONKOV
Manager
2008-03-24 14:19:50ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОМАКС ПАУЪР PETROMAKS PAUAR (ЕИК: 118583038)
Check other registries about the company ПЕТРОМАКС ПАУЪР PETROMAKS PAUAR (ID: 118583038)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: