СОЛАНА - БИО - ФРУТ SOLANA - BIO - FRUT
ЕИК/ID: 115826780

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията СОЛАНА - БИО - ФРУТ (ЕИК: 115826780)
Events with persons connected to the company SOLANA - BIO - FRUT (ID: 115826780)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115826780)
Към 2019-05-26 08:58:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-26 08:58:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-04 14:01:40Анета Костадинова АНГЕЛОВА
Aneta Kostadinova ANGELOVA
Liquidator
2015-11-20 21:02:16АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
ALEKSANDAR ALEKSANDROV VASILEV
Liquidator
2015-11-11 10:32:16Милен Стоянов Георгиев
Milen Stoyanov Georgiev
Liquidator
2015-06-04 13:59:38КЕРАМИК ГРУП
KERAMIK GRUP
Distraints
2015-05-29 11:43:59ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
Description406
2014-10-17 14:50:59Бисер Иванов Дамянов
Biser Ivanov Damyanov
Distraints
2014-10-13 17:21:23Гергана Димитрова Христова
Gergana Dimitrova Hristova
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-04-16 09:44:41СОЛАНА - БИО - ФРУТ ЕООД
SOLANA - BIO - FRUT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Слаковци 2369
2014-03-24 10:43:05СОЛАНА - БИО - ФРУТ
SOLANA - BIO - FRUT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-03-24 10:43:05СОЛАНА - БИО - ФРУТ ЕООД
SOLANA - BIO - FRUT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Пазарджишко шосе, Четвърти километър, База Хангари, Сортови семена
2014-03-24 10:43:05ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-03-24 10:43:05АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2014-03-24 10:43:05ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
2013-01-28 13:11:47ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-28 13:11:47ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2013-01-28 13:11:47ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2012-11-14 11:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2012-11-14 11:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
2012-11-14 11:58:38АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2012-11-14 11:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2011-11-09 16:47:33ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-08 10:58:38ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
2011-04-08 10:58:38СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАВАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ЕКСКУРЗОВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛСКИ ОБЕКТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА; ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОФЕНАТА КУЛТУРА, ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ВИРУСЕН КОНТРОЛ НА СОРТОПОДДЪРЖАЩАТА СЕЛЕКЦИЯ, МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО НА СУПЕРЕЛИТНО И ЕЛИТНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, В ТОВА ЧИСЛО ИНВИТРО, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С БИЛКИ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ С ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2011-04-08 10:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2009-01-05 16:46:31СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ, 4-ти КИЛОМЕТЪР, БАЗА ХАНГАРИ- СОРТОВИ СЕМЕНА
2008-12-19 16:33:46СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ
2008-12-19 16:33:46ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-19 16:33:46ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
Partner
2008-12-19 16:33:46ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ - 1250; АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАСКОВ - 1250
DIMITAR GEORGIEV STOYCHEV - 1250; ALEKSANDAR RANGELOV PARASKOV - 1250
ShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ - 1250; ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - 1250
2008-12-19 16:33:46ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ - 1250; ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - 1250
IVAN HRISTOV IVANOV - 1250; PETYA DIMITROVA GEORGIEVA - 1250
ShareTransfer
2500 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ - 1250; АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАСКОВ - 1250
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ
SOLANA - BIO - FRUT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ПРЕСЛАВ 19
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKИ CДEЛKИ CBЪPЗAHИ C ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ, ЛИЦEHЗИOHHИ И CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TУPOПEPATOPCKA И TУPAГEHTCKA ДEЙHOCT, MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM, OPГAHИЗAЦИЯ И ПPOДAЖБA HA ДOПЪЛHИTEЛHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, EKCKУPЗOBOДCTBO, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA TУPИCTИЧECKИ И XOTEЛCKИ OБEKTИ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT CЪC COБCTBEHИ И HAETИ TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, ПPИЛOЖHA ДEЙHOCT ПO BЪЗПPOИЗBOДCTBO HA KAPTOФEHATA KУЛTУPA, BИPУCOЛOГИЧHИ ИЗCЛEДBAHИЯ, TEXHOЛOГИЧEH BИPУCEH KOHTPOЛ HA COPTOПOДДЪPЖAЩATA CEЛEKЦИЯ, METOДИЧHO PЪKOBOДCTBO HA CУПEPEЛИTHO И EЛИTHO ПPOИЗBOДCTBO HA ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ OT KAPTOФИ, TЪPГOBИЯ CЪC CEMEHA И ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OTГЛEЖДAHE И ТЪPГOBИЯ C БИЛKИ И BCЯKAKBИ ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-12-18 11:20:14ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Manager
2008-12-18 11:20:14ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
DIMITAR GEORGIEV STOYCHEV
Partner
2008-12-18 11:20:14ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
Partner
2008-12-18 11:20:14ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-18 11:20:14АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАКОСОВ
ALEKSANDAR RANGELOV PARAKOSOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАНА - БИО - ФРУТ SOLANA - BIO - FRUT (ЕИК: 115826780)
Check other registries about the company СОЛАНА - БИО - ФРУТ SOLANA - BIO - FRUT (ID: 115826780)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: