ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST
ЕИК/ID: 115013944

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ (ЕИК: 115013944)
Events with persons connected to the company VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ID: 115013944)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115013944)
Към 2019-09-16 12:51:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-16 12:51:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-27 13:07:38Методи Видолов Попов
Metodi Vidolov Popov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Рангел Пенчев Ботев
Rangel Penchev Botev
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Николай Руменов Читалов
Nikolay Rumenov CHitalov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Илко Костадинов Караиванов
Ilko Kostadinov Karaivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Иван Тодоров Христов
Ivan Todorov Hristov
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-27 13:07:38Гитка Илиева Енчева
Gitka Ilieva Encheva
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2018-04-27 13:07:38Запрянка Василева Ходжева
Zapryanka Vasileva Hodzheva
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2018-04-27 13:07:38Запрянка Георгиева Дараджанска
Zapryanka Georgieva Daradzhanska
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2014-04-16 16:31:54РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ИЛКО КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ
ILKO KOSTADINOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54МИХАИЛ КРЪСТЮВ ХАЛВАДЖИЕВ
MIHAIL KRASTYUV HALVADZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТЕВ
IVAN TODOROV HRISTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-16 16:31:54ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-16 16:31:54ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МАРИНЧЕШКА
DANIELA TODOROVA MARINCHESHKA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯChairMan
2010-04-27 10:19:24ТОДОР МАРИНОВ ИЛИЕВ
TODOR MARINOV ILIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ИЛКО КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ
ILKO KOSTADINOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТОШЕВ
DIMITAR STEFANOV TOSHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-27 10:19:24ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24ВЕРКА СТОЙЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
VERKA STOYCHEVA GERDZHIKOVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-04-27 10:19:24ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-09-23 15:12:39ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ; МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА СФЕРА, СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В УСТАВА; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, САМО ДОКОЛКОТО ТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОБСЛУЖВАТ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КРЕДИТНАТА КООПЕРАЦИЯ; КАТО ТЕЗИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
2008-11-27 09:43:03ГИТКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА
GITKA ILIEVA ENCHEVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST
LegalForm
Кооперация
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.БРЕЗОВСКА 8
2008-04-29 12:22:36ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ К
VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST K
SubjectOfActivity
ВСИЧКИ УСЛУГИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЛОГОВО - КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО, В ЧАСТНОСТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВЕ И МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР С ЦЕЛ СТИМУЛИРЕНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР,ПОВИШАВЕН ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ДОХОДИТЕ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ,КАКТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ВЗАИМООСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИТЕ И РАЗНОВИДНОСТИ,КАТО ПО ТАКЪВ НАЧИН НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА СФЕРА, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.
2008-04-29 12:22:36РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
ChairMan
2008-04-29 12:22:36ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТОШЕВ
DIMITAR STEFANOV TOSHEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ТОДОР МАРИНОВ ИЛИЕВ
TODOR MARINOV ILIEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ БОТЕВ
RANGEL PENCHEV BOTEV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ТОДОР ДАНАИЛОВ ПРАЗОВ
TODOR DANAILOV PRAZOV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЧИТАЛОВ
NIKOLAY RUMENOV CHITALOV
BoardManager
2008-04-29 12:22:36ВЛАДИМИР АСЕНОВ КУРТЕВ
VLADIMIR ASENOV KURTEV
BoardOfManagersSupportersPerson
2008-04-29 12:22:36ВЕРКА СТОЙЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
VERKA STOYCHEVA GERDZHIKOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ЛИНКА СТОЙКОВА ЧУТКИНА
LINKA STOYKOVA CHUTKINA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ХОДЖЕВА
ZAPRYANKA VASILEVA HODZHEVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 12:22:36СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА РУПКОВА
STOYANKA GEORGIEVA RUPKOVA
ControllingBoardSupportersPerson

Проверки в други регистри за фирмата ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ЕИК: 115013944)
Check other registries about the company ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - МАРИЦА ИНВЕСТ VZAIMOSPOMAGATELNA KREDITNA KOOPERATSIYA NA CHASTNI ZEMEDELSKI STOPANI - MARITSA INVEST (ID: 115013944)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: