ВЕЛИ - 97 VELI - 97
ЕИК/ID: 112067239

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ВЕЛИ - 97 (ЕИК: 112067239)
Events with persons connected to the company VELI - 97 (ID: 112067239)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112067239)
Към 2019-09-18 12:04:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-18 12:04:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-05 15:20:20ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
2009-08-05 15:20:20СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
2009-08-05 15:20:20МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
2009-08-05 15:20:20МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
2009-08-05 15:20:20АСЕН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
ASEN IBRAHIMOV DUEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: АСЕН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
2009-08-05 15:20:20КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
2009-08-05 15:20:20МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
2009-08-05 15:20:20КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
KRASIMIR MILEV DUEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
90 Buy from: КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
2009-08-05 15:20:20ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
2009-08-05 15:20:20ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Buy from: ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
2009-08-05 15:20:20МЕХМЕД АСАНОВ ЧАУШОВ
MEHMED ASANOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: МЕХМЕД АСАНОВ ЧАУШОВ
2009-08-05 15:20:20ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
2009-08-05 15:20:20АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6290 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6290 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-08-05 15:20:20ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
2009-08-05 15:20:20ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
2009-08-05 15:20:20КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
2009-08-05 15:20:20ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
2009-08-05 15:20:20ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
YULIYA NIKOLOVA DZHAMBAZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
2009-08-03 16:59:57АСАН ИБРАХИМОВ ДУЕВ
ASAN IBRAHIMOV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 16:59:57КРАСИМИР МИЛЕВ ДУЕВ
KRASIMIR MILEV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 16:59:57МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 19:01:45ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5
2009-06-04 19:01:45АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-04 19:01:45Мария Георгиева Караджова
Mariya Georgieva Karadzhova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Sell to: Александър Георгиев Даскалов
2009-06-04 19:01:45Александър Георгиев Даскалов
Aleksandar Georgiev Daskalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
620 Buy from: Мария Георгиева Караджова
2009-06-04 19:01:45Спаска Страхилова Цопанова
Spaska Strahilova TSopanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Александър Георгиев Даскалов
2009-06-04 19:01:45Александър Георгиев Даскалов
Aleksandar Georgiev Daskalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Спаска Страхилова Цопанова
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЬО МАНЧОВ ДУЕВ
MILXO MANCHOV DUEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АНКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ANKA GEORGIEVA KOTSEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЛЮБА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
LYUBA NIKOLOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36СПАСКА СТРАХИЛОВА ЦОПАНОВА
SPASKA STRAHILOVA TSOPANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЗОЯ СТОЯНОВА ПОЛЕЖАНСКА
ZOYA STOYANOVA POLEZHANSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГОНЧЕВА
TSVETANKA PETROVA GONCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
MARIYA GEORGIEVA KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА КИТИНА
VIOLETA BORISLAVOVA KITINA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36МАЛИН ЦАНКОВ ЧАУШОВ
MALIN TSANKOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-27 09:34:36АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
ATANAS YANAKIEV MALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
2009-03-27 09:34:36СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
SLAVKA VASILEVA TOTINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
VASILKA ANGELOVA SREDKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
2009-03-27 09:34:36СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
STEFCHO ATANASOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
2009-03-27 09:34:36НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
NADKA PAVLOVA STANCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
FANKA SEVDALINOVA VELKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
2009-03-27 09:34:36ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
TODORKA NIKOLOVA DRYANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
ALBENA ANTIMOVA KADXOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
2009-03-27 09:34:36ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
TSENKA ANTIMOVA GUGALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
MARIYA HRISTOVA OSKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
ZDRAVKA HRISTOVA RADICHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
DENKA GEORGIEVA DENIZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
ELENA KOSTOVA PACHALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
2009-03-27 09:34:36КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
KRASIMIR IVANOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
2009-03-27 09:34:36АСАН АСАН МИЧОВ
ASAN ASAN MICHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН АСАН МИЧОВ
2009-03-27 09:34:36ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
DAFINKA KRASTEVA KOZAREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
ELENA MATEEVA KOTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
2009-03-27 09:34:36МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
MAGDALINA ASENOVA NEYCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
2009-03-27 09:34:36КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
KRASTINA MILUSHEVA GRANCHAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
2009-03-27 09:34:36ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
VASIL NIKOLOV RUSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
2009-03-27 09:34:36ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
PETAR ILINOV ILINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
2009-03-27 09:34:36ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
DONKA NAYDENOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
2009-03-27 09:34:36ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
HRISTINA DIMITROVA KOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
KATERINA ATANASOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
KATERINA NIKOLOVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
2009-03-27 09:34:36РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
RAYNA ZAVARINOVA PUHALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
ALEKO ASENOV ATIPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
2009-03-27 09:34:36НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
NATASHA STOYANOVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКЪРДЖИЕВА
KAPKA VESELINOVA BAKARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКЪРДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
ALEKSANDAR VLADOV NEYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
ELENA ILIEVA TRIONDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
DONKA KOSTADINOVA KOLCHAGOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
2009-03-27 09:34:36СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
STEFKA HRISTOVA KELCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
KATERINA VASILEVA DUZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
GEORGI PAVLOV PETRICHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
PAVLINA DINKOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
LOZANA ZLATANOVA KOCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
ZOITSA NIKOLOVA KARAILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
KATERINA DIMITROVA MAKSIMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
NIKOLINA ALEKSANDROVA KOZLODEROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
2009-03-27 09:34:36ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
IVAN KRASTEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
VELICHKA KARAMFILOVA KARAMFILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
GEORGI PEHLIVANOV KOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
VENETKA GRIGOROVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
TSVETKA GEORGIEVA FILIPOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
2009-03-27 09:34:36ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
ILIYA TODOROV SHULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
MARIYA ILIEVA SHULEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
ZHIVKA SPASOVA GALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
ATANASKA YANKOVA SHULEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
2009-03-27 09:34:36НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
NEVENA STOEVA MANDILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
2009-03-27 09:34:36АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
ADELINA SAVOVA SHIPEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
2009-03-27 09:34:36ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
IVANKA PETROVA VESELINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
2009-03-27 09:34:36ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
PENKA ILIEVA YUNCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
TSVETANKA SPASOVA KITOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
MEHMED MUSTAFOV ESEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
2009-03-27 09:34:36ИБРИЯМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ
IBRIYAM MUSTAFOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИБРИЯМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
ZDRAVKA ASENOVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
2009-03-27 09:34:36ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
FATMA MUSTAFOVA SYULEMANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ILIEVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
NIKOLAY ILIEV KAFEDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
2009-03-27 09:34:36РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
REDZHEP ALI KELCHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
2009-03-27 09:34:36ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
GENKA MIHAYLOVA DONEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
MEHMED MUSTAFOV GUDZHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
KATERINKA ILINOVA SHABANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
2009-03-27 09:34:36РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
RUMYANA DIMITROVA SLAVKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
2009-03-27 09:34:36ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
HAVIE AHMEDOVA RADKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
GEORGI MANUSHOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
2009-03-27 09:34:36ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
IVANKA TODOROVA DIMOLAREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
2009-03-27 09:34:36АСАН МЕХМЕД КИЧИК
ASAN MEHMED KICHIK
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН МЕХМЕД КИЧИК
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
ATANASKA IVANOVA PESHTERSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
2009-03-27 09:34:36ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
VENETA NIKOLOVA TOPORCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
ZDRAVKA PETROVA KOVACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
ATANAS STEFANOV POPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
2009-03-27 09:34:36ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
YANKA STOYNOVA STANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
2009-03-27 09:34:36ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
IVAN GEORGIEV TSOPANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
NIKOLAY ALEKSANDROV PUHALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
2009-03-27 09:34:36ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ ХРИСТОВ, и КАТЯ ЦЕКОВА УШЕВА, - като наследници на ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА,
VALENTIN TSEKOV HRISTOV, i KATYA TSEKOVA USHEVA, - kato naslednitsi na DIANA BORISOVA HRISTOVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ ХРИСТОВ, и КАТЯ ЦЕКОВА УШЕВА, - като наследници на ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА,
2009-03-27 09:34:36СТОЯНКА ИЛИЕВА КЕРИНА , ; ИЛИЯ ИВАНОВ КЕРИН, и ИВАН ИЛИЕВ КЕРИН, - като наследници на ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА,
STOYANKA ILIEVA KERINA , ; ILIYA IVANOV KERIN, i IVAN ILIEV KERIN, - kato naslednitsi na ZDRAVKA ALEKSANDROVA KERINA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯНКА ИЛИЕВА КЕРИНА , ; ИЛИЯ ИВАНОВ КЕРИН, и ИВАН ИЛИЕВ КЕРИН, - като наследници на ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА,
2009-03-27 09:34:36НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
NIKOLAY DIMITROV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
2009-03-27 09:34:36ТОДОР ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ, ; СЛАВКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА, и КАЛИНА ДИМИТРОВА ДЕЛИЕВА, - като наследници на КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА,
TODOR DIMITROV KAFEDZHIEV, ; SLAVKA DIMITROVA SHTEREVA, i KALINA DIMITROVA DELIEVA, - kato naslednitsi na KATERINA LAZAROVA KAFEDZHIEVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТОДОР ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ, ; СЛАВКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА, и КАЛИНА ДИМИТРОВА ДЕЛИЕВА, - като наследници на КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА,
2009-03-27 09:34:36ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
GALINA MOYSEEVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
2009-03-27 09:34:36МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
MUSTAFA AHMED MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
BOYANKA IVANOVA BURDINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
2009-03-27 09:34:36СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
SEVDELINA STOEVA PESHTERSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
ALBENA OBRETENOVA HADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
AHMED DZHAMALOV MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36МУСТАФА МУСТАФОВ БИЧКОВ
MUSTAFA MUSTAFOV BICHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МУСТАФА МУСТАФОВ БИЧКОВ
2009-03-27 09:34:36ЖАНА ЦАНКОВА МАДЖИРОВА
ZHANA TSANKOVA MADZHIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЖАНА ЦАНКОВА МАДЖИРОВА
2009-03-27 09:34:36АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
AYSHE MEHMED MADZHIROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
YORDAN IVANOV SREDKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
2009-03-27 09:34:36МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
MILUSHKA IVANOVA HAMARILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
2009-03-27 09:34:36РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
RAYNA NIKOLOVA MAVROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
2009-03-27 09:34:36АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
AHMED YASHAROV VORUKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
2009-03-27 09:34:36КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
KADRA MANDOVA LESHTAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
2009-03-27 09:34:36АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
ANGEL SIMEONOV TOPORCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
2009-03-27 09:34:36РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
RAYNA MOMCHEVA PUHALEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
GEORGI PEEV FILIPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
2009-03-27 09:34:36ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
GEORGI NIKOLOV KEHAYOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
2009-03-27 09:34:36ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
IVAN ANGELOV TACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
2009-03-27 09:34:36ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
LIDIYA ASENOVA HADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
ANKA VASILEVA USHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
2009-03-27 09:34:36БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
BONKA HRISTOVA TOPCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
NIKOLINKA DIMITROVA BOGOEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
2009-03-27 09:34:36ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
DIMITRIYA PETROVA GECHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА, чрез законния си представител ВЕЛИЧКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА,
YORDANKA GEORGIEVA SAVOVA, chrez zakonniya si predstavitel VELICHKA ZLATANOVA KOLEVA,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА, чрез законния си представител ВЕЛИЧКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА,
2009-03-27 09:34:36АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ATANASOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
2009-03-27 09:34:36НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
NADEZHDA GEORGIEVA KITOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
2009-03-27 09:34:36РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
RADUNA TSANKOVA TABAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
2009-03-27 09:34:36АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
AYSHE ASANOVA TYUFEKCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
ALBENA ANTIMOVA MANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
2009-03-27 09:34:36МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
MALIN IVOV CHAUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
2009-03-27 09:34:36ФАТИМЕ ИБРИЯМОВА ЧАУШОВА
FATIME IBRIYAMOVA CHAUSHOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ФАТИМЕ ИБРИЯМОВА ЧАУШОВА
2009-03-27 09:34:36ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
IBRIYAM ASANOV ALENDAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
2009-03-27 09:34:36ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
VELICHKA STOYANOVA BEKYAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
2009-03-27 09:34:36ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
DIMITRIYA ALBENKOVA TAYANDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
ASAN MEHMEDOV CHAUSHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
2009-03-27 09:34:36ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
DZHEMAL AHMEDOV MADZHIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
2009-03-27 09:34:36ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
ZLATKA DIMITROVA GANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
2009-03-27 09:34:36ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
GERGANA BORISOVA KURTIYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
2009-03-27 09:34:36СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
SYULEMAN MEHMEDOV SYULEMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
2009-03-27 09:34:36ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
DIANA GEORGIEVA KALVACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
PETAR KOSTADINOV VUCHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
2009-03-27 09:34:36МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
MARIYKA ANGELOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
2009-03-27 09:34:36ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
TEMENUZHKA BLAGOEVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
ELENA PETROVA ILINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
230 Buy from: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
2009-03-27 09:34:36ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
GINKA PETROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
2009-03-27 09:34:36НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
NIKOLINKA SPASOVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
2009-03-27 09:34:36СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ФЪРТУНОВА
STOYANKA GEORGIEVA FARTUNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ФЪРТУНОВА
2009-03-27 09:34:36АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
ALBENA DETELINOVA BARAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
2009-03-27 09:34:36МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
MEHMED AHMEDOV PEHLIVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
2009-03-27 09:34:36ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
ZORKA GEORGIEVA STAVREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
2009-03-27 09:34:36СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
SLAVKA TODOROVA BURDINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
2009-03-27 09:34:36МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
MARIYA ATANASOVA ARSENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
2009-03-27 09:34:36ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
ELENA DIMITROVA KERINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
2009-03-27 09:34:36МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
MAHMUD MEHMEDOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
2009-03-27 09:34:36ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ZLATKA IVANOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
2009-03-27 09:34:36ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
TINKA GEORGIEVA KERINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
2009-03-27 09:34:36СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
SNEZHANA TENCHEVA TENEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
2009-03-27 09:34:36МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
2009-03-27 09:34:36КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
KATERINA GEORGIEVA GINCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
2009-03-27 09:34:36ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
TSANKO YAKOV TAYANDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
2009-03-27 09:34:36ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
YORDANKA PETROVA HALACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
2009-03-27 09:34:36СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
SNEZHANA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
2009-03-27 09:34:36АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97
VELI - 97
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИ - 97 ООД
VELI - 97 OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA ДЪPBEHИ ДETCKИ ИГPAЧKИ, CПOPTHИ УPEДИ И ПOCOБИЯ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA BCЯKAKЪB BИД CTOKИ И ИЗДEЛИЯ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, ПOCPEДHИЧECKA И KOMИCИOHEPCKA ДEЙHOCT, ПPEBOЗHA ДEЙHOCT, BЪHШHA TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ, БAPTEPHИ И KOMПEHCAЦИOHHИ CДEЛKИ, ПPEДПPИEMAЧECTBO, KУPCOBE ЗA OБУЧEHИE, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ И PEKЛAMA /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CEPBИЗHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, BCЯKAKBA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
Manager
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ НЕЙЧЕВ
ALEKSANDAR VLADOV NEYCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ МАДЖИРОВ
DZHEMAL AHMEDOV MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТКА ГРИГОРОВА БОГОЕВА
VENETKA GRIGOROVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ФАНКА СЕВДАЛИНОВА ВЕЛКОВА
FANKA SEVDALINOVA VELKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
IVAN KRASTEV IVANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ЯНКОВА ШУЛЕВА
ATANASKA YANKOVA SHULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ МАНУШОВ КАЦАРОВ
GEORGI MANUSHOV KATSAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ИЛИЕВА ШУЛЕВА
MARIYA ILIEVA SHULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАФЕДЖИЕВА
KATERINA LAZAROVA KAFEDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА ХРИСТОВА РАДИЧЕВА
ZDRAVKA HRISTOVA RADICHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГИНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
GINKA PETROVA HRISTOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ТЕНЕВА
SNEZHANA TENCHEVA TENEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА
ZORKA GEORGIEVA STAVREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19БОЯНКА ИВАНОВА БУРДИНА
BOYANKA IVANOVA BURDINA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛУШКА ИВАНОВА ХАМАРИЛОВА
MILUSHKA IVANOVA HAMARILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОПАНОВ
IVAN GEORGIEV TSOPANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАГДАЛИНА АСЕНОВА НЕЙЧЕВА
MAGDALINA ASENOVA NEYCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
TEMENUZHKA BLAGOEVA SEMERDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОЯ СТОЯНОВА ПОЛЕЖАНСКА
ZOYA STOYANOVA POLEZHANSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА ОБРЕТЕНОВА ХАДЖИЕВА
ALBENA OBRETENOVA HADZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА ВЕСЕЛИНОВА БАКАРДЖИЕВА
KAPKA VESELINOVA BAKARDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
NIKOLINKA DIMITROVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ АТАНАСОВ САВОВ
GEORGI ATANASOV SAVOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГОНЧЕВА
TSVETANKA PETROVA GONCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
ZDRAVKA PETROVA KOVACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА
KATERINA DIMITROVA MAKSIMOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
ATANAS STEFANOV POPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КРЪСТИНА МИЛУШЕВА ГРЪНЧАРОВА
KRASTINA MILUSHEVA GRANCHAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РЕДЖЕП АЛИ КЕЛЧОВ
REDZHEP ALI KELCHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ДОНКА КОСТАДИНОВА КОЛЧАГОВА
DONKA KOSTADINOVA KOLCHAGOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЕН ЦАНКОВ БАРЪМОВ
MILEN TSANKOV BARAMOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН АСАН МИЧОВ
ASAN ASAN MICHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАН АНГЕЛОВ ТАЧЕВ
IVAN ANGELOV TACHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД МУСТАФОВ ГУДЖЕВ
MEHMED MUSTAFOV GUDZHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19СПАСКА СТРАХИЛОВА ЦОПАНОВА
SPASKA STRAHILOVA TSOPANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА АНТИМОВА МАНОВА
ALBENA ANTIMOVA MANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАЛИН ЦАНКОВ ЧАУШОВ
MALIN TSANKOV CHAUSHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV DASKALOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА ДЕТЕЛИНОВА БАРЪМОВА
ALBENA DETELINOVA BARAMOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА
YANKA STOYNOVA STANKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА СЪБИНОВА ЧАУШОВА
KAPKA SABINOVA CHAUSHOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
VASILKA TODOROVA PANDEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕНКА ИЛИЕВА ЮНЧЕВА
PENKA ILIEVA YUNCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19БОНКА ХРИСТОВА ТОПЧИЕВА
BONKA HRISTOVA TOPCHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ХРИСТОВА ОСКОВА
MARIYA HRISTOVA OSKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АДЕЛИНА САВОВА ШИПЕВА
ADELINA SAVOVA SHIPEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СРЕДКОВА
VASILKA ANGELOVA SREDKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАН ИВАНОВ СРЕДКОВ
YORDAN IVANOV SREDKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛЕКО АСЕНОВ АТИПОВ
ALEKO ASENOV ATIPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19АЙШЕ АСАНОВА ТЮФЕКЧИЕВА
AYSHE ASANOVA TYUFEKCHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
IVANKA PETROVA VESELINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТАНКА СПАСОВА КИТОВА
TSVETANKA SPASOVA KITOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА КАРАМФИЛОВА
VELICHKA KARAMFILOVA KARAMFILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТОДОРКА НИКОЛОВА ДРЯНКОВА
TODORKA NIKOLOVA DRYANKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДОНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
DONKA NAYDENOVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕТЪР ИЛИНОВ ИЛИНОВ
PETAR ILINOV ILINOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЖАНА ЦАНКОВА МАНОВА
ZHANA TSANKOVA MANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРИОНДЖИЕВА
ELENA ILIEVA TRIONDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЛБЕНА АНТИМОВА КАДЬОВА
ALBENA ANTIMOVA KADXOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЮЛЕМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕМАНОВ
SYULEMAN MEHMEDOV SYULEMANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
NIKOLAY DIMITROV YOSIFOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРИЧЕВ
GEORGI PAVLOV PETRICHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗОИЦА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
ZOITSA NIKOLOVA KARAILIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИБРИЯМ АСАНОВ АЛЕНДАРОВ
IBRIYAM ASANOV ALENDAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19НАДКА ПАВЛОВА СТАНЧЕВА
NADKA PAVLOVA STANCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВО МИЛЧОВ ЧАУШЕВ
IVO MILCHOV CHAUSHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АНТОН ГЕОРГИЕВ БИЧКОВ
ANTON GEORGIEV BICHKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КЪДРА МАНДОВА ЛЕЩАРОВА
KADRA MANDOVA LESHTAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДАФИНКА КРЪСТЕВА КОЗАРЕВА
DAFINKA KRASTEVA KOZAREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
MILENA YORDANOVA STEFANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАЛИН ИВОВ ЧАУШЕВ
MALIN IVOV CHAUSHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦАНКО ЯКОВ ТАЯНДЖИЕВ
TSANKO YAKOV TAYANDZHIEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
TSVETKA GEORGIEVA FILIPOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АХМЕД ЯШАРОВ ВОРУКОВ
AHMED YASHAROV VORUKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДУЗОВА
KATERINA VASILEVA DUZOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЛАВКА ВАСИЛЕВА ТОТИНА
SLAVKA VASILEVA TOTINA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА НИКОЛОВА МАВРОВА
RAYNA NIKOLOVA MAVROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРИНА
ELENA DIMITROVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
SNEZHANA IVANOVA TODOROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
DENKA GEORGIEVA DENIZOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АХМЕД ДЖАМАЛОВ МАДЖИРОВ
AHMED DZHAMALOV MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19НЕВЕНА СТОЕВА МАНДИЛОВА
NEVENA STOEVA MANDILOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЗЛОДЕРОВА
NIKOLINA ALEKSANDROVA KOZLODEROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕРГАНА БОРИСОВА КУРТИЯНОВА
GERGANA BORISOVA KURTIYANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ILIEVA KRASTEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
KATERINA NIKOLOVA LAZAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА
STEFKA HRISTOVA KELCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ФАТМА МУСТАФОВА СЮЛЕМАНОВА
FATMA MUSTAFOVA SYULEMANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУХАЛЕВ
NIKOLAY ALEKSANDROV PUHALEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ АТАНАСОВА АРСЕНОВА
MARIYA ATANASOVA ARSENOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КИРЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ
KIRCHO IVANOV VALEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МИЛЬО МАНЧОВ ДУЕВ
MILXO MANCHOV DUEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХРЕМА АСАНОВА ДУЕВА
MEHREMA ASANOVA DUEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЖИВКА СПАСОВА ГЪЛЕВА
ZHIVKA SPASOVA GALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АРНАУДСКА
VELICHKA BORISOVA ARNAUDSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
RUMYANA DIMITROVA SLAVKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНКА ВАСИЛЕВА УШЕВА
ANKA VASILEVA USHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЦЕНКА АНТИМОВА ГУГАЛОВА
TSENKA ANTIMOVA GUGALOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗЛАТКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ZLATKA IVANOVA MARINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД МУСТАФОВ ЕСЕВ
MEHMED MUSTAFOV ESEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАНКА ЗАВАРИНОВА СМИЛЕНОВА
YORDANKA ZAVARINOVA SMILENOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НАТАША СТОЯНОВА БОГОЕВА
NATASHA STOYANOVA BOGOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПАВЛИНА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА
PAVLINA DINKOVA VASILEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕЩЕРСКИ
GEORGI NIKOLOV PESHTERSKI
Partner
2008-12-01 15:02:19ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХАЛАЧЕВА
YORDANKA PETROVA HALACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЛАВКА ТОДОРОВА БУРДИНА
SLAVKA TODOROVA BURDINA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНКА ИЛИНОВА ШАБАНОВА
KATERINKA ILINOVA SHABANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ
PETAR KOSTADINOV VUCHKOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БЕКЯРОВА
VELICHKA STOYANOVA BEKYAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНГЕЛ СИМЕОНОВ ТОПОРЧЕВ
ANGEL SIMEONOV TOPORCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ATANASKA ATANASOVA KRASTEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛИДИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
LIDIYA ASENOVA HADZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАДУНА ЦАНКОВА ТАБАКОВА
RADUNA TSANKOVA TABAKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КЕРИНА
ZDRAVKA ALEKSANDROVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТЕФЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
STEFCHO ATANASOV NIKOLOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
GEORGI NIKOLOV KEHAYOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВАСИЛ НИКОЛОВ РУСЕВ
VASIL NIKOLOV RUSEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
GENKA MIHAYLOVA DONEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ХАВИЕ АХМЕДОВА РАДКОВА
HAVIE AHMEDOVA RADKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АЙШЕ МЕХМЕД МАДЖИРОВА
AYSHE MEHMED MADZHIROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПЕЕВ ФИЛИПОВ
GEORGI PEEV FILIPOV
Partner
2008-12-01 15:02:19МУСТАФА АХМЕД МАДЖИРОВ
MUSTAFA AHMED MADZHIROV
Partner
2008-12-01 15:02:19ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНОВ КОЧЕВ
GEORGI PEHLIVANOV KOCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕЩЕРСКА
ATANASKA IVANOVA PESHTERSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА КОСТОВА ПАЧАЛОВА
ELENA KOSTOVA PACHALOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТОЯН СПАСОВ ЛИЛОВ
STOYAN SPASOV LILOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛЮБА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
LYUBA NIKOLOVA STOYANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
KRASIMIR IVANOV STANCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЛОЗАНА ЗЛАТАНОВА КОЧЕВА
LOZANA ZLATANOVA KOCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГИНЧЕВА
KATERINA GEORGIEVA GINCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19СЕВДЕЛИНА СТОЕВА ПЕЩЕРСКА
SEVDELINA STOEVA PESHTERSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОЕВА
HRISTINA DIMITROVA KOEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТИНКА ГЕОРГИЕВА КЕРИНА
TINKA GEORGIEVA KERINA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА МАТЕЕВА КОЦЕВА
ELENA MATEEVA KOTSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
DIANA BORISOVA HRISTOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА ЗАВАРИНОВА ПУХАЛЕВА
RAYNA ZAVARINOVA PUHALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАХМУД МЕХМЕДОВ КАЦАРОВ
MAHMUD MEHMEDOV KATSAROV
Partner
2008-12-01 15:02:19КАПКА ЕВТИМОВА МЕДАРОВА
KAPKA EVTIMOVA MEDAROVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАФЕДЖИЕВ
NIKOLAY ILIEV KAFEDZHIEV
Partner
2008-12-01 15:02:19НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КИТОВА
NADEZHDA GEORGIEVA KITOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АНКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ANKA GEORGIEVA KOTSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИЛИЯ ТОДОРОВ ШУЛЕВ
ILIYA TODOROV SHULEV
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН МЕХМЕДОВ ЧАУШОВ
ASAN MEHMEDOV CHAUSHOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТА ЗАПРЯНОВА БАНЕНСКА
VENETA ZAPRYANOVA BANENSKA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИМИТРИЯ АЛБЕНКОВА ТАЯНДЖИЕВА
DIMITRIYA ALBENKOVA TAYANDZHIEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВЕНЕТА НИКОЛОВА ТОПОРЧЕВА
VENETA NIKOLOVA TOPORCHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19РАЙНА МОМЧЕВА ПУХАЛЕВА
RAYNA MOMCHEVA PUHALEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
DIMITRIYA PETROVA GECHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОЛАРЕВА
IVANKA TODOROVA DIMOLAREVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪЛВАЧЕВА
DIANA GEORGIEVA KALVACHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АСАН МЕХМЕД КИЧИК
ASAN MEHMED KICHIK
Partner
2008-12-01 15:02:19ГАЛИНА МОЙСЕЕВА БОШНАКОВА
GALINA MOYSEEVA BOSHNAKOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19НИКОЛИНКА СПАСОВА АНДРЕЕВА
NIKOLINKA SPASOVA ANDREEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА
ELENA PETROVA ILINOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
ZLATKA DIMITROVA GANEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
MARIYKA ANGELOVA YORDANOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА КИТИНА
VIOLETA BORISLAVOVA KITINA
Partner
2008-12-01 15:02:19СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПАШКУЛЕВА
STOYANKA GEORGIEVA PASHKULEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19ТОДОР НАСКОВ АТАНАСОВ
TODOR NASKOV ATANASOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА УШЕВА
TEMENUZHKA PETROVA USHEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
MEHMED AHMEDOV PEHLIVANOV
Partner
2008-12-01 15:02:19ЗДРАВКА АСЕНОВА РУСЕВА
ZDRAVKA ASENOVA RUSEVA
Partner
2008-12-01 15:02:19АТАНАС ЯНАКИЕВ МАЛЧЕВ
ATANAS YANAKIEV MALCHEV
Partner
2008-12-01 15:02:19МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
MARIYA GEORGIEVA KARADZHOVA
Partner
2008-12-01 15:02:19КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
KATERINA ATANASOVA IVANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕЛИ - 97 VELI - 97 (ЕИК: 112067239)
Check other registries about the company ВЕЛИ - 97 VELI - 97 (ID: 112067239)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: