БИОВЕТ BIOVET
ЕИК/ID: 112029879

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БИОВЕТ (ЕИК: 112029879)
Events with persons connected to the company BIOVET (ID: 112029879)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 112029879)
Към 2019-09-18 13:37:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-18 13:37:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-04-11 17:16:07ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-04-11 17:16:07БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-10-05 19:05:11Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2017-10-05 19:05:11КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
AtPawnCreditor
2017-10-05 19:05:11„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-20 12:29:33Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-20 12:29:33БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-12-20 12:29:33Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-12-12 06:22:14Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-12 06:22:14Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58БИОВЕТ АД
BIOVET AD
DebtorOverSecureClaims
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Биовет АД
Biovet AD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма EOOД
Hyuvefarma EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2016-06-22 19:52:58Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-06-22 19:52:58КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Райфайзен Банк Интернешънъл АГ., регистрационен No. 122119m
Rayfayzen Bank Interneshanal AG., registratsionen No. 122119m
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-06-22 19:52:58СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Лорелин II Б.В., с рег. номер 34.262.691
Lorelin II B.V., s reg. nomer 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2016-06-21 19:26:30Нюхейвън СиЕлОу, Лимитед, с рег. номер 539808
Nyuheyvan SiElOu, Limited, s reg. nomer 539808
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30АрБиЕс Пеншън Тръстий Лимитед, като довереник на Роял Банк ъф Скотланд Груп Пеншън Фънд, с рег. Номер No. 02726164
ArBiEs Penshan Trastiy Limited, kato doverenik na Royal Bank af Skotland Grup Penshan Fand, s reg. Nomer No. 02726164
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30РАЙ Харбър СиЕлОу, Лимитед, с рег. Номер No. 542372
RAY Harbar SiElOu, Limited, s reg. Nomer No. 542372
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. Номер 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. Nomer 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Международна инвестиционна банка, с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, s reg. nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30КСЕЛО II ПЪБЛИК ЛИМИТИД КАМПЪНИ, с рег. номер 363801
KSELO II PABLIK LIMITID KAMPANI, s reg. nomer 363801
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Бентам Холсейл Синдикейтид Лоун Фънд, рег. номер 110077159
Bentam Holseyl Sindikeytid Loun Fand, reg. nomer 110077159
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Кадоган Скуеър КЛО V Б.В., с рег. номер 57717508
Kadogan Skuear KLO V B.V., s reg. nomer 57717508
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Кадоган Скуеър КЛО VI Б.В., с рег. номер 62412582
Kadogan Skuear KLO VI B.V., s reg. nomer 62412582
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Ситибанк Юръп плс., под № FC 32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap pls., pod № FC 32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Бабсон Кепитъл Юропиън Синиър Лоанс Лимитед, с рег. номер 470783
Babson Kepital YUropian Siniar Loans Limited, s reg. nomer 470783
AtPawnCreditor
2016-06-21 19:26:30Доувър Кредит Лимитед, с рег. номер 455597
Douvar Kredit Limited, s reg. nomer 455597
AtPawnCreditor
2014-11-11 14:36:52Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-11-11 14:36:52КДБ Банк Юръп Лтд. с рег. No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd. s reg. No.01-10-041313
AtPawnCreditors
2014-11-05 22:39:41БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.№ 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.№ 0403.199.072
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41БИОВЕТ АД
BIOVET AD
AtPawnCreditors
2014-11-05 22:39:41КейБиСи Банк НВ с рег. № 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. № 0462.920.226
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Ситибанк Н.А., клон Лондон като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията с рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata s reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41СИБАНК ЕАД
SIBANK EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41КДБ Банк Юръп Лтд. с рег. No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd. s reg. No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Райфайзен Банк Интернешънъл АГ. с рег. No. 122119m
Rayfayzen Bank Interneshanal AG. s reg. No. 122119m
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН)
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN)
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
AtPawnCreditor
2014-11-05 22:39:41ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditor
2012-06-25 12:19:35Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 17:41:38Даниела Любчова Дешова
Daniela Lyubchova Deshova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 17:41:38Таня Ангелова Колева
Tanya Angelova Koleva
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-02-13 15:42:34БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул.Петър Раков 39
2008-02-11 11:05:30ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА
TEMENUGA IVANOVA GAZDOVA
BranchManagers
2008-01-29 10:22:01ВАЛЕРИ ГЕРАСИМОВ НАЗАРОВ
VALERI GERASIMOV NAZAROV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01СПАС БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ
SPAS BOZHIDAROV PETKOV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01ИВАН ДИМИТРОВ МИЧЕВ
IVAN DIMITROV MICHEV
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
NADEZHDA ILIEVA PETKOVA
BoardManager2
2008-01-29 10:22:01ИРЕНА СТОЯНОВА КУМАНОВА
IRENA STOYANOVA KUMANOVA
BoardManager2
2008-01-29 09:49:54БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ
BIOVET
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ АД
BIOVET AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул.ПЕТЪР РАКОВ 39
2008-01-18 09:36:48БИОВЕТ АД
BIOVET AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C BETEPИHAPHO-MEДИЦИHCKИ ПPOДУKTИ, ПPEПAPATИ ЗA CEЛCKO CTOПAHCTBO И ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA ЗA XУMAHHATA MEДИЦИHA, KAKTO И TЬPГOBИЯ И УCЛУГИ- XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИCTИЧECKA И AГEHTCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OTДABAHE ПOД HAEM; TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-01-18 09:36:48АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
ANGEL ZHELYAZKOV IVANOV
Representative
2008-01-18 09:36:48ИВАН ПЕТРОВ БАТАКЛИЕВ
IVAN PETROV BATAKLIEV
Representative
2008-01-18 09:36:48БОЖИДАР СПАСОВ ПЕТКОВ
BOZHIDAR SPASOV PETKOV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА
TEMENUGA IVANOVA GAZDOVA
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
ANGEL ZHELYAZKOV IVANOV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48РАДКА КРУМОВА МИЛАНОВА
RADKA KRUMOVA MILANOVA
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48ИВАН ПЕТРОВ БАТАКЛИЕВ
IVAN PETROV BATAKLIEV
BoardManager2
2008-01-18 09:36:48КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
KIRIL PETROV DOMUSCHIEV
Supervisor
2008-01-18 09:36:48ПЕТКО ВАСИЛЕВ НЕЙКОВ
PETKO VASILEV NEYKOV
Supervisor
2008-01-18 09:36:48ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВИДЕНОВ
EMIL ALEKSANDROV VIDENOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БИОВЕТ BIOVET (ЕИК: 112029879)
Check other registries about the company БИОВЕТ BIOVET (ID: 112029879)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: