Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ E.ON BALGARIYA MREZHI
ЕИК/ID: 104518621

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ (ЕИК: 104518621)
Events with persons connected to the company E.ON BALGARIYA MREZHI (ID: 104518621)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104518621)
Към 2019-09-20 12:19:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-20 12:19:35 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 15 обществени поръчки за 474 570,75 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-18 09:50:10ПАВЕЛ ВАНЯ
PAVEL VANYA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-21 12:57:13ПЕТР ТЕСАРЖ
PETR TESARZH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-02 15:48:22Румен Георгиев Лалев
Rumen Georgiev Lalev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-12-02 15:48:22Румен Георгиев Лалев
Rumen Georgiev Lalev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-11-20 17:14:06Красимир Тодоров Иванов
Krasimir Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-20 17:14:06Красимир Тодоров Иванов
Krasimir Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-25 14:07:35Николай Йорданов Николов
Nikolay Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-25 14:07:35Николай Йорданов Николов
Nikolay Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-09 10:26:31Михеил Боцвадзе
Miheil Botsvadze
ГРУЗИЯRepresentative
2014-05-09 10:26:31Радослав Георгиев Цветков
Radoslav Georgiev TSvetkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-09 10:26:31Радослав Георгиев Цветков
Radoslav Georgiev TSvetkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-09 10:26:31Михеил Боцвадзе
Miheil Botsvadze
ГРУЗИЯBoardManager2
2012-08-31 10:02:54БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
BOYAN MIHAYLOV KARSHAKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-31 10:02:54РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
RADOSLAV MITKOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-31 10:02:54ЗДЕНЕК ВЕСЕЛИ
ZDENEK VESELI
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2012-08-31 10:02:54МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
MIHAIL DIMITROV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-02 11:09:33Павел Ваня
Pavel Vanya
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-08-02 11:09:33Петр Тесарж
Petr Tesarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-08-02 11:09:33Павел Ваня
Pavel Vanya
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-08-02 11:09:33Петр Тесарж
Petr Tesarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-09-21 10:13:08Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258
2011-02-17 15:27:51ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ
GYUNTER PAUL SHUBERT
Supervisor
2011-02-17 15:27:51МАРКУС КАУНЕ
MARKUS KAUNE
Supervisor
2011-02-17 15:27:51МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС
MARTIN YOHANES KRAUS
Supervisor
2011-02-17 15:27:51КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА
KRASIMIRA SPIRIDONOVA DYULGERSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-02-17 15:27:51МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
MARIANA IVANOVA DARAKCHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-09-17 12:04:17АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-17 12:04:17МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-17 12:04:17ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2010-08-30 12:25:56КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА-СТОЙКОВА
KRASIMIRA SPIRIDONOVA DYULGERSKA-STOYKOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-30 12:25:56МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
MARIANA IVANOVA DARAKCHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-02 13:29:32ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 13:29:32ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-26 15:08:49МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-26 15:08:49МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-10-27 16:17:31ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ
GYUNTER PAUL SHUBERT
Supervisor
2008-07-09 16:10:59МАРКУС КАУНЕ
MARKUS KAUNE
Supervisor
2008-04-25 16:37:25МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС
MARTIN YOHANES KRAUS
Supervisor
2008-04-25 16:37:25НИКОЛА ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
NIKOLA HRISTOV DIMITROV
Supervisor
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ
E.ON BALGARIYA MREZHI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Девня 2
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
SubjectOfActivity
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ДРУЖЕСТВОТО (ЕРМ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ СЪС СРЕДНО, НИСКО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ПРИ НАЛИЧИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ; НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ЕРМ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА И ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЕРМ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ; ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕРМ, ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА; ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ; НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕРМ И НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕРМ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ), СВЪРЗАНИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ANATOLI SIMEONOV SIMEONOV
Representative
2008-04-25 15:37:40ЕДГАРХ ФРИДРИХ КЕК
EDGARH FRIDRIH KEK
Representative
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
Representative
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ANATOLI SIMEONOV SIMEONOV
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40ЕДГАРХ ФРИДРИХ КЕК
EDGARH FRIDRIH KEK
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40МАНФРЕД ВИРЗИНГ
MANFRED VIRZING
Supervisor
2008-04-25 15:37:40МАНФРЕД МИХАЕЛ ПААШ
MANFRED MIHAEL PAASH
Supervisor
2008-04-25 15:37:40ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА
IVANKA GEORGIEVA DILOVSKA
Supervisor
2008-04-25 15:37:40РАЙНХАРД ЕРНСТ АШЕНДОРФ
RAYNHARD ERNST ASHENDORF
Supervisor
2008-04-25 15:37:40ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
VALERI MIRCHEV ZHABLYANOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ E.ON BALGARIYA MREZHI (ЕИК: 104518621)
Check other registries about the company Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ E.ON BALGARIYA MREZHI (ID: 104518621)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: