ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ZAHARNI ZAVODI
ЕИК/ID: 104051737

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЗАХАРНИ ЗАВОДИ (ЕИК: 104051737)
Events with persons connected to the company ZAHARNI ZAVODI (ID: 104051737)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104051737)
Към 2019-06-25 21:44:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-25 21:44:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 6 проект(а) за европейски фондове за 1 605 766,74 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-14 09:51:29Георги Кирилов Шарков
Georgi Kirilov SHarkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Мая Кирилова Цанкова
Maya Kirilova TSankova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Кирил Борисов Георгиев
Kiril Borisov Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Тодор Красимиров Тодоров
Todor Krasimirov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Мая Кирилова Цанкова
Maya Kirilova TSankova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Тодор Красимиров Тодоров
Todor Krasimirov Todorov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Георги Кирилов Шарков
Georgi Kirilov SHarkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Кирил Борисов Георгиев
Kiril Borisov Georgiev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-01-10 15:57:18Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-10 15:57:18Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-10 15:57:18Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Валенитна Иванова Ралева
Valenitna Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-19 14:20:54Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-19 14:20:54Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-09-27 16:11:31Любен Лилянов Нанов
Lyuben Lilyanov Nanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-06 14:27:23РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-06 14:27:23КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-06 14:27:23ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-09 17:12:39ЦАНКА ИВАНОВА ГАНЕВА
TSANKA IVANOVA GANEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ГЕОРГИ ХРИСТОВ РАШКОВ
GEORGI HRISTOV RASHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ
CHAVDAR DOCHEV DANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
GEORGI ALEKSIEV UZUNOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ
RUSI ILCHEV DANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-08-03 16:37:24РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-03 16:37:24КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-03 16:37:24ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-12-19 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
Representative
2008-12-19 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ
ZAHARNI ZAVODI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ZAHARNI ZAVODI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ 29
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ZAHARNI ZAVODI AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗФАСОВКА НА ЗАХАР КРИСТАЛ ПО 1 И 5 КИЛОГРАМА, БУЧКИ, СУХИ ЦВЕКЛОВИ БРИКЕТИ, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, СПИРТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, СГЪСТЕНА ШЛЕМА, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПАРА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ОПАКОВКИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ОТЛИВКИ, ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНИ ДЕТАЙЛИ, РЕМОНТ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА, ПРОЕКТАНТСКО - КОНСТРУКТОРСКА И ШИВАШКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА И ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС - ИЗНОС,ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ЗАВЕДЕНИЯ; ПОДГОТОВКА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ДРУГИ СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ.
2008-01-16 12:58:12СТОЯН ДИМИТРОВ ШУБЕКОВ
STOYAN DIMITROV SHUBEKOV
Representative
2008-01-16 12:58:12ПЕНЮ ВЕЛИЧКОВ ПЕНЕВ
PENYU VELICHKOV PENEV
Representative
2008-01-16 12:58:12ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
Representative
2008-01-16 12:58:12СТОЯН ДИМИТРОВ ШУБЕКОВ
STOYAN DIMITROV SHUBEKOV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ПЕНЮ ВЕЛИЧКОВ ПЕНЕВ
PENYU VELICHKOV PENEV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
GEORGI ALEKSIEV UZUNOV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ
RUSI ILCHEV DANEV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ВАСИЛ ХРИСТОВ КАРАМОЧЕВ
VASIL HRISTOV KARAMOCHEV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ЦАНКА ИВАНОВА ГАНЕВА
TSANKA IVANOVA GANEVA
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ
CHAVDAR DOCHEV DANEV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ZAHARNI ZAVODI (ЕИК: 104051737)
Check other registries about the company ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ZAHARNI ZAVODI (ID: 104051737)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: