ЕВРОФИНАНС EVROFINANS
ЕИК/ID: 103617342

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЕВРОФИНАНС (ЕИК: 103617342)
Events with persons connected to the company EVROFINANS (ID: 103617342)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103617342)
Към 2019-09-16 12:23:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-16 12:23:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-18 13:41:09Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2012-06-12 14:55:19ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
Description406
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС
EVROFINANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС ЕООД
EVROFINANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 13
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС ЕООД
EVROFINANS EOOD
SubjectOfActivity
ЕВРОФИНАНСПокупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; изкупуване и търговия със селскостопанска и животинска продукция в първоначален, обработен и преработен вид, брашна, комбинирани фуражи и всички останали мленни продукти, след лиценз и разрешение; арендоване на земя, извършване на услуги в областта на селското стопанство, сделки със земя възмездни и безвъзмездни след съответните разрешения; търговия със санитарно-хигиенни материали и помощни средства, субстанция и други след съответните разрешения; вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; търговия с черни, цветни метали и отломки от тях; търговия на дребно и едро с твърди горива, петролни продукти и добавки за тях, ГСМ след разрешения; търговия на едро и дребно с продукти на интелектуална собственост, технологии, спиртни напитки, цигари и цигарени изделия, безалкохолни напитки, автомобили, резервни части и аксесоари за тях, стоки и вещи за промишлеността и населението, разносна търговия; разкриване и експлоатация на магазинна мрежа за търговия с хранителни и нехранителни стоки, спиртни напитки и цигари, кафе и безалкохолни напитки, топли и студени закуски, тестени изделия, заведения за обществено и бързо хренене, увеселителни заведения след лиценз; комисионна, спедиторска, информационна, софтуерна, рекламна, складова, бартерна, импресарска, управленческа, програмна, лизингова, маркетингова, дистрибуторска, инвестиционна, брокерска, преводаческа, машинописна, инженерингова и охранителна дейностти след разрешения; охрана на обекти и граждани след разрешения; международен и вътрешен автотранспорт и спедиция, транспортно обслужване и експлоатация в страната и чужбина със собствени и наети транспортни средства, ремонтна дейност на транспортните средства – собствени и наети в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица, както и извършване на товаро-разтоварни работи; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица, международни икономически отношения и посредничество при международни договори за сътрудничество във всички области; туристическа дейност – хотелиерство и туристически подслон на местни и чуждесранни лица в собствени или наети хотелиерски бази, туроператорство, туристическо представителство в т.ч. и на чуждестранни оператори, предоставяне на туристически услуги на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, ресторантьорство в собствени или наети комплекси след съответните лицензи и разрешения, кетеринг; информационно обслужване в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица – местни и чуждестранни; организиране на деловодството и счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството, услуги свързани с организация на счетоводно-отчетния процес, ревизии, консултации по проблемите на данъчното обслужване и облагане, правни, финансово-икономически, организационно-управленски, административни, осигурителни аспректи, финансово-икономически анализи, бизнес планове, бизнес прогнози, управление и представяне на консултации и други услуги на дружества и други физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност на територията на страната, чрез място на стопанската дейност; придобиване, разработване, управление и разпореждане с недвижима собственост и други активи, придобиване, разработване и разпореждане с права върху интелектуална и индустриална собственост; придобиване, използване и предоставяне на кредитна информация в т.ч. потребителска и бизнес информация, предоставяне на обезпечения, относно задължения на юридически лица и дружества; покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, всякакви услуги и сделки в областта на недвижимите имоти и посредничеството в тази област, консултации и прогнозни проучвания на пазара на недвижимите имоти и земеделските земи, изготвянето на пазарни оценки за тях; високо и ниско строителство във всичките му аспекти – проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на жилищни, административни, промишлени, селскостопански сгради и съоръжения, реконструкция и модернизация на сграден фонд, строително предприемачество, търговия със строителни материали, дървен материал; наемане на помещения, машини, съоръжения и оборудване за извършване на стопанска дейност; извършване на посредническа дейност и наемане на работа в страната и чужбина по надлежния ред; сделки с различни видове вещи и вещни права върху тях; изграждане, изкупуване и използване на индусриална собственост в страната и чужбина.
2008-01-22 15:50:17ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
Manager
2008-01-22 15:50:17ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОФИНАНС EVROFINANS (ЕИК: 103617342)
Check other registries about the company ЕВРОФИНАНС EVROFINANS (ID: 103617342)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: