ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ILAN MEDITSINSKA APARATURA
ЕИК/ID: 103597142

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА (ЕИК: 103597142)
Events with persons connected to the company ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ID: 103597142)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103597142)
Към 2019-07-19 14:59:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-19 14:59:25 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 151 обществени поръчки за 9 305 320,75 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-15 11:45:13ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребно с медицински изделия, апаратура, оборудване и консумативи, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, обучение за работа с медицински изделия и апаратура, проектиране и изграждане на медицински инсталации; инвестиции, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни, селскостопански стоки; производство на промишлени стоки и интелектуални продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, информационни, консултантски, счетоводни и преводни услуги; лизинг; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; строително-монтажна и проектантска дейност; търговско-снабдителна и пласментна дейност; импресарска и рекламна дейност; организиране на курсове за чужди езици, преводи от и на чужди езици; продажба на стоки на консигнация; машинопис и копирни услуги; транспортни услуги и таксиметрова дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; ремонт на домакински, промишлени и професионални уреди; други дейности, незабранени от закона
2012-05-30 09:33:35ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2011-03-10 15:11:35АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-10 15:11:35ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-10 15:11:35ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
2011-03-10 15:11:35АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
2011-03-10 15:11:35ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И АПАРАТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТАЛАЦИИ; BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И ИHTEЛEKTУAЛHИ ПPOДУKTИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; TУPИCTИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOHCУЛTAHTCKИ, CЧETOBOДHИ И ПPEBOДHИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO-CHAБДИTEЛHA И ПЛACMEHTHA ДEЙHOCT; ИMПPECAPCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; OPГAHИЗИPAHE HA KУPCOBE ЗA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPEBOДИ OT И HA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA KOHCИГHAЦИЯ; MAШИHOПИC И KOПИPHИ УCЛУГИ; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ У HAC И B ЧУЖБИHA; ПPOДAЖБA, CEPBИЗ, ПOДДPЬЖKA И ДOCTABKA HA MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, OБOPУДBAHE, ИHCTPУMEHTAPИУM И KOHCУMATИBИ; PEMOHT HA ДOMAKИHCKИ ПPOMИШЛEHИ И ПPOФECИOHAЛHИ УPEДИ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-01-05 12:06:00ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2009-12-22 15:39:30ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
ILAN MEDITSINSKA APARATURA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 60
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
BЬHШHA И BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И ИHTEЛEKTУAЛHИ ПPOДУKTИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; TУPИCTИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOHCУЛTAHTCKИ, CЧETOBOДHИ И ПPEBOДHИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; TЬPГOBCKO-CHAБДИTEЛHA И ПЛACMEHTHA ДEЙHOCT; ИMПPECAPCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; OPГAHИЗИPAHE HA KУPCOBE ЗA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPEBOДИ OT И HA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA KOHCИГHAЦИЯ; MAШИHOПИC И KOПИPHИ УCЛУГИ; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ У HAC И B ЧУЖБИHA; ПPOДAЖБA, CEPBИЗ, ПOДДPЬЖKA И ДOCTABKA HA MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, OБOPУДBAHE, ИHCTPУMEHTAPИУM И KOHCУMATИBИ; PEMOHT HA ДOMAKИHCKИ ПPOMИШЛEHИ И ПPOФECИOHAЛHИ УPEДИ.
2008-02-21 13:52:12АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
Manager
2008-02-21 13:52:12ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
Manager
2008-02-21 13:52:12АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
Partner
2008-02-21 13:52:12ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
Partner
2008-02-21 13:52:12ЕТИЛАН-М-АННА ВАЧКОВА, вписана по ф.д. №6085/ 1992г. по описа на Варненски окръжен съд
ETILAN-M-ANNA VACHKOVA, vpisana po f.d. №6085/ 1992g. po opisa na Varnenski okrazhen sad
AcquisitionEnterprise
2008-02-21 13:52:12ИЛАН-МЕООД
ILAN-MEOOD
TransformingCompany
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
ILAN MEDITSINSKA APARATURA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ЕИК: 103597142)
Check other registries about the company ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ID: 103597142)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: