ТЕЦ ВАРНА TETS VARNA
ЕИК/ID: 103551629

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ТЕЦ ВАРНА (ЕИК: 103551629)
Events with persons connected to the company TETS VARNA (ID: 103551629)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103551629)
Към 2019-07-18 11:03:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-18 11:03:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-12 17:41:32ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, търговия с електрическа енергия, пристанищна дейност и свързаните с нея агентиране и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, вътрешна и външна търговия, импорт-експорт, реекспорт, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.
2018-01-12 17:41:32Данаил Стоянов Папазов
Danail Stoyanov Papazov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-12 17:41:32Андриян Атанасов Атанасов
Andriyan Atanasov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32Данаил Стоянов Папазов
Danail Stoyanov Papazov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32СИГДА ООД
SIGDA OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-03-11 16:30:30Барбора Кржижкова
Barbora Krzhizhkova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-23 17:09:36Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2015-12-23 17:09:36Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-09-04 16:42:45Ян Канта
YAn Kanta
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-05-18 11:50:37Минчо Генчев Минчев
Mincho Genchev Minchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-18 11:50:37Минчо Генчев Минчев
Mincho Genchev Minchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-04-04 18:05:44Иржи Ривола
Irzhi Rivola
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-01-10 14:10:29Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2013-01-10 14:10:29Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-10-26 12:02:41ЧЕЗ Електропроизводство България ЕАД
CHEZ Elektroproizvodstvo Balgariya EAD
TransformingCompany
2012-10-26 12:02:41ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
Successor703
2012-09-18 14:15:28ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтно дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения,търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт
2012-03-27 18:56:47Ростислав Рожновски
Rostislav Rozhnovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-03-27 18:56:47Ростислав Рожновски
Rostislav Rozhnovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-10-28 14:36:05МАРЕК ХАНЧ
MAREK HANCH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-08-22 14:05:21ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-08-22 14:05:21МАРТИН ХАНЧАР
MARTIN HANCHAR
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-08-22 14:05:21МАРТИН ХАНЧАР
MARTIN HANCHAR
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-08-22 14:05:21ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-01-31 17:57:25КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ
KAMEN STOEV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-31 17:57:25КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ
KAMEN STOEV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-19 17:57:53ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ
PETAR DOKLADAL
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-01-14 10:47:09ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAYLO STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-14 10:47:09ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-14 10:47:09ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAYLO STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-14 10:47:09ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-07-21 17:04:56Рихард Пашко
Rihard Pashko
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-02-22 18:51:12Ян Вавера
YAn Vavera
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-02-19 11:05:12ВАЦЛАВ ХЛОУБА
VATSLAV HLOUBA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2010-02-19 11:05:12ВАЦЛАВ ХЛОУБА
VATSLAV HLOUBA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-02-19 11:05:12ЧЕЗ а.с. АД
CHEZ a.s. AD
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2009-01-15 13:21:21Марек Шлегл
Marek SHlegl
Supervisor
2008-09-02 09:02:36МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ
MINCHO GENCHEV MINCHEV
Representative
2008-09-02 09:02:36МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ
MINCHO GENCHEV MINCHEV
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Representative
2008-04-04 13:45:33ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Representative
2008-04-04 13:45:33ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ЛЮБОШ ПАВЛАС
LYUBOSH PAVLAS
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ПЕТЕР БОДНАР
PETER BODNAR
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ВЛАДИМИР ШМАЛЦ
VLADIMIR SHMALTS
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ПЕТР ИРОУШ
PETR IROUSH
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ЛАДИСЛАВ ШТЕПАНЕК
LADISLAV SHTEPANEK
Supervisor
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА
TETS VARNA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Езерово 9168 Площадка на ТЕЦ - ВАРНА
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA TOПЛИHHA EHEPГИЯ, ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA TOПЛИHHATA EHEPГИЯ; CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И TOПЛOПPOИЗBOДCTBOTO; ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHA ДEЙHOCT, CBЪPЗAHA C PAЗTOBAPBAHE HA BЪГЛИЩA; ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT; ПPИДOБИBAHE И PAЗПOPEЖДAHE C ABTOPCKИ ПPABA, ПPABA BЪPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЪPГOBCKИ MAPKИ И ПPOMИШЛEHИ OБPAЗЦИ, HOУ-XAУ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT.
2008-04-04 10:21:02ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Representative
2008-04-04 10:21:02МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
Representative
2008-04-04 10:21:02ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Representative
2008-04-04 10:21:02ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Director
2008-04-04 10:21:02МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
Director
2008-04-04 10:21:02ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Director
2008-04-04 10:21:02ЧЕЗ а.с. АД
CHEZ a.s. AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕЦ ВАРНА TETS VARNA (ЕИК: 103551629)
Check other registries about the company ТЕЦ ВАРНА TETS VARNA (ID: 103551629)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: