КИНТЕКС KINTEKS
ЕИК/ID: 000725995

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията КИНТЕКС (ЕИК: 000725995)
Events with persons connected to the company KINTEKS (ID: 000725995)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000725995)
Към 2019-07-21 02:53:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-21 02:53:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-03 23:37:03Александър Здравков Михайлов
Aleksandar Zdravkov Mihaylov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-03 23:37:03Стефка Иванова Граматикова
Stefka Ivanova Gramatikova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-03 23:37:03Александър Здравков Михайлов
Aleksandar Zdravkov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-30 11:16:43Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Елинка Петрова Николова
Elinka Petrova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-02 14:17:15Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-02 14:17:15Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-02 14:17:15Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-08 15:47:23ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
DARZHAVNA KONSOLIDATSIONNA KOMPANIYA EAD
SoleCapitalOwner
2015-12-22 10:13:46Иван Антимов Маринов
Ivan Antimov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-20 18:34:21Елинка Петрова Николова
Elinka Petrova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-12 16:24:56Иван Тодоров Зангочев
Ivan Todorov Zangochev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-05 11:19:31Иван Ангелов Досков
Ivan Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-03-05 11:19:31Вельо Цветанов Велчев
Velxo TSvetanov Velchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-05 11:19:31Иван Ангелов Досков
Ivan Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-15 17:56:33Дора Тенева Ирикова
Dora Teneva Irikova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-02 16:30:35Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-02 16:30:35Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Христо Димитров Георгиев
Hristo Dimitrov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Стоян Любомиров Деевски
Stoyan Lyubomirov Deevski
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-02 01:06:46Христо Танчев Проданов
Hristo Tanchev Prodanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-05 11:56:19Антон Иванов Салджийски
Anton Ivanov Saldzhiyski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-05 11:56:19Антон Иванов Салджийски
Anton Ivanov Saldzhiyski
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-13 11:57:37Десислава Пачева Георгиева
Desislava Pacheva Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Ивайло Панчев Грънчаров
Ivaylo Panchev Grancharov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-17 16:57:56Валентин Иванов Груев
Valentin Ivanov Gruev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Зара Николаева Добрева
Zara Nikolaeva Dobreva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-04 14:25:53АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-04 14:25:53АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ВЛАДИМИР ДИЧЕВ ДИЧЕВ
VLADIMIR DICHEV DICHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-14 16:30:47ЖУЛИЕТА ДЕЛЧЕВА ХУБЕНОВА
ZHULIETA DELCHEVA HUBENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ИРЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
IRENA BORISOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ВЛАДИМИР ДИЧЕВ ДИЧЕВ
VLADIMIR DICHEV DICHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-08 14:38:07ТЕРАТОН
TERATON
TransformingCompany
2010-02-08 14:38:07КИНТЕКС
KINTEKS
Successor703
2009-11-02 13:27:02АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-19 11:39:32ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
OLEG DIMITROV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС
KINTEKS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС ЕАД
KINTEKS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 66
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС ЕАД
KINTEKS EAD
SubjectOfActivity
BHOC, ИЗHOC И PEЕKCПOPT HA CПEЦИAЛHO ИMУЩECTBO, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, TEXHИЧECKA ПOMOЩ И OБУЧEHИE, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, ПPOMИШЛEHO KOOПEPИPAHE B OБЛACTTA HA CПEЦИAЛHOTO ПPOИЗBOДCTBO, MAPKETИHГ, УCЛУГИ, PEKЛAMA, KOMИCИOHEPCKA И ПPEДCTABИTEЛCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
2008-08-11 10:02:04АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
Representative
2008-08-11 10:02:04КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
Representative
2008-08-11 10:02:04ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
Director
2008-08-11 10:02:04АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
Director
2008-08-11 10:02:04КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
Director
2008-08-11 10:02:04ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
Director
2008-08-11 10:02:04МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИНТЕКС KINTEKS (ЕИК: 000725995)
Check other registries about the company КИНТЕКС KINTEKS (ID: 000725995)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: