ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA
ЕИК/ID: 000694749

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 000694749)
Events with persons connected to the company YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ID: 000694749)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694749)
Към 2019-06-25 15:13:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-25 15:13:49 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 116 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-01 18:59:02АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
TransferringEnterprise
2016-03-01 18:59:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
AcquisitionEnterprise
2016-01-25 13:41:37ГЕОРГИОС ПРОВОПУЛОС
GEORGIOS PROVOPULOS
ГЪРЦИЯSupervisor
2015-10-09 18:23:12МИХАЛАКИС ЛУИС
MIHALAKIS LUIS
КИПЪРSupervisor
2015-10-09 18:23:12СТАВРОС ЙОАНУ
STAVROS YOANU
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-12-23 16:52:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства;предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2014-12-17 14:04:27Асен Василев Ягодин
Asen Vasilev YAgodin
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-17 14:04:27Асен Василев Ягодин
Asen Vasilev YAgodin
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-08-25 18:19:54АНАСТАСИОС НИКОЛАУ
ANASTASIOS NIKOLAU
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-08-25 18:19:54ХРИСТИНА ТЕОФИЛИДИ
HRISTINA TEOFILIDI
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-08-25 18:19:54АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2013-01-04 18:34:05СТАВРОС ЙОАНУ
STAVROS YOANU
ГЪРЦИЯSupervisor
2012-08-24 18:34:12ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 ул. Околовръстен път 260
2012-08-03 12:00:33Димитър Борисов Шумаров
Dimitar Borisov SHumarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-03 12:00:33Димитър Борисов Шумаров
Dimitar Borisov SHumarov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-09-29 15:50:46МИЛЕНА ИВАЙЛОВА ВАНЕВА
MILENA IVAYLOVA VANEVA
Procurators
2011-05-03 11:43:51ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА - Изпълнителен директор
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 11:43:51АНТОНИОС ХАСИОТИС - Главен Изпълнителен директор
ANTONIOS HASIOTIS - Glaven Izpalnitelen direktor
ГЪРЦИЯRepresentative
2011-05-03 11:43:51ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ЯНИС ВУЮКАС
YANIS VUYUKAS
ГЪРЦИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
ГЪРЦИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ
ILIYAN KONSTANTINOV RAYCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ЙОРДАН МАРИНОВ СУВАНДЖИЕВ
YORDAN MARINOV SUVANDZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ТЕОДОРОС КАРАКАСИС
TEODOROS KARAKASIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ПИЕРДЖОРДЖО ПРАДЕЛИ
PIERDZHORDZHO PRADELI
ИТАЛИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ЕВАНГЕЛОС КАВАЛОС
EVANGELOS KAVALOS
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ХРИСТОС АДАМ
HRISTOS ADAM
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51НИКОЛАОС АЛИПРАНТИС
NIKOLAOS ALIPRANTIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2009-07-16 11:36:43ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства;предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.4; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти по смисъла на Закона за кредитните институции, извън случаите по т.4; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; всички други подобни дейности , определени с наредба на Българската народна банка, след получаване на съответното разрешение.
2008-12-08 14:44:38АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Representative
2008-12-08 14:44:38АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
Representative
2008-12-08 14:44:38ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Representative
2008-12-08 14:44:38ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТОВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТАВ ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТИРАНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.2, Т.1 ПО-ГОРЕ; ФИНАСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС - ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; ФИНАСОВО БРОКЕРСТВО ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНОТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ БАНКОВИ СДЕЛКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ
2008-02-12 17:55:13ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТОВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТАВ ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ , ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО ИДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТИРАНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.2, Т.1 ПО-ГОРЕ; ФИНАСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС - ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; ФИНАСОВО БРОКЕРСТВО ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; КОНСТИТУЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНСТИТУЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНОТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ БАНКОВИ СДЕЛКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ
2008-02-12 17:55:13ГЕОРГИОС КАЦАРОС
GEORGIOS KATSAROS
Director
2008-02-12 17:55:13ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА - ЦОНЧЕВА
EMILIYA GEORGIEVA MILANOVA - TSONCHEVA
Director
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1048 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA; ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA, A ИMEHHO: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЪB BPЪЗKA C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ BЪB BPЪЗKA C ЦEHHИ KHИЖA; ИЗПЪЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA ПOKУПKA ИЛИ ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ; CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ЦEHHИ KHИЖA; УПPABЛEHИE, B CЪOTBETCTBИE CЪC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧBAЩ ЦEHHИ KHИЖA, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHДИBИДУAЛHИ ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПO COБCTBEHA ИHИЦИATИBA ИЛИ ПO ИCKAHE HA KЛИEHTA, ПO OTHOШEHИE HA EДHA ИЛИ ПOBEЧE CДEЛKИ, CBЪPЗAHИ C ЦEHHИ KHИЖA; ПOEMAHE HA EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; CЪXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЪPЖAHE HA ЦEHHИ KHИЖA И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЪPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЪПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, ПPИ УCЛOBИE ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛKOTO TE CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЪKИ, CBЪPЗAHИ CЪC CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA; УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTTA ПO-ГOPE; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO ЧЛ.2, AЛ.2, T.1 ПO-ГOPE; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP-ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; BCИЧKИ ДPУГИ БAHKOBИ CДEЛKИ PAЗPEШEHИ OT ЦEHTPAЛHATA БAHKA, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE.
2008-02-12 17:08:05АНАТОНИОС ХАСИОТИС
ANATONIOS HASIOTIS
Representative
2008-02-12 17:08:05АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Representative
2008-02-12 17:08:05ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Representative
2008-02-12 17:08:05АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Director
2008-02-12 17:08:05ПИЕР ДЖОРДЖО ПРАДЕЛИ
PIER DZHORDZHO PRADELI
Director
2008-02-12 17:08:05ЕВАНГЕЛОС ЙОАНИС КАВАЛОС
EVANGELOS YOANIS KAVALOS
Director
2008-02-12 17:08:05ХАРАЛАМБОС МАРГАРИТИС КИРКОС
HARALAMBOS MARGARITIS KIRKOS
Director
2008-02-12 17:08:05ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Director
2008-02-12 17:08:05АНДРЕАС АИМИЛИОС ХАСАПИС
ANDREAS AIMILIOS HASAPIS
Director
2008-02-12 17:08:05ТЕОДОР КАРАКАСИС
TEODOR KARAKASIS
Director
2008-02-12 17:08:05АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ЕИК: 000694749)
Check other registries about the company ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ID: 000694749)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: