Първа Финансова Брокерска Къща Parva Finansova Brokerska Kashta
ЕИК/ID: 000694724

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Първа Финансова Брокерска Къща (ЕИК: 000694724)
Events with persons connected to the company Parva Finansova Brokerska Kashta (ID: 000694724)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694724)
Към 2019-07-20 19:58:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-20 19:58:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-12 14:33:54Надежда Михайлова Дафинкичева
Nadezhda Mihaylova Dafinkicheva
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-27 14:59:36Първа Финансова Брокерска Къща
Parva Finansova Brokerska Kashta
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-02-27 14:59:36СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ
SOFIYA OPARTYUNITI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-02-27 14:59:36Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Sell to: СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
2017-02-27 14:59:36СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: Тодор Людмилов Брешков
2016-11-25 13:30:24Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2016-03-28 15:18:27Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2010-07-22 17:44:44СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-22 17:44:44“Пратико интер” ЕООД
“Pratiko inter” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1499960 Sell to: СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
2010-07-22 17:44:44СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1499960 Buy from: “Пратико интер” ЕООД
2009-09-24 11:00:19Неделчо Василев Неделчев
Nedelcho Vasilev Nedelchev
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-28 13:05:23Георги Георгиев Койнов
Georgi Georgiev Koynov
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-05 13:02:03Стоян Николов Николов
Stoyan Nikolov Nikolov
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-22 14:18:23Красимир Жеков Тахчиев
Krasimir ZHekov Tahchiev
Manager
2008-07-22 14:18:23Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните:приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.
2008-05-08 18:14:38Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2008-05-08 18:14:38Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти; услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 6 от ЗПФИ, във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви г, д, е и и от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 от ЗПФИ и по чл. 5, ал. 2 от ЗПФИ. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща
Parva Finansova Brokerska Kashta
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги в страната и чужбина, а именно: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.
2008-03-18 09:28:58Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
Manager
2008-03-18 09:28:58Светозар Светозаров Абрашев
Svetozar Svetozarov Abrashev
Manager
2008-03-18 09:28:58“Пратико интер” ЕООД
“Pratiko inter” EOOD
Partner
2008-03-18 09:28:58Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Първа Финансова Брокерска Къща Parva Finansova Brokerska Kashta (ЕИК: 000694724)
Check other registries about the company Първа Финансова Брокерска Къща Parva Finansova Brokerska Kashta (ID: 000694724)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: