ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК INTERNESHANAL ASET BANK
ЕИК/ID: 000694329

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК (ЕИК: 000694329)
Events with persons connected to the company INTERNESHANAL ASET BANK (ID: 000694329)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694329)
Към 2019-09-23 07:14:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-23 07:14:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-31 16:54:30Нина Йовкова Райчева
Nina Yovkova Raycheva
BranchManager
2018-05-31 16:54:30ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2018-04-30 09:35:28Цвета Тодорова Минкова
TSveta Todorova Minkova
BranchManager
2018-04-30 09:35:28ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2018-04-20 15:21:38ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2018-03-12 15:26:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2018-03-12 15:26:42Фердина Николаева Борисова
Ferdina Nikolaeva Borisova
BranchManager
2018-03-12 15:26:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-12-21 15:34:43МАРИНА ПЕТКОВА ТОНЕВА
MARINA PETKOVA TONEVA
BranchManager
2017-12-21 15:34:43ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-11-08 10:24:45Желязка Димитрова Димитрова
ZHelyazka Dimitrova Dimitrova
BranchManager
2017-11-08 10:24:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-11-07 15:13:10Катя Методиева Евтимова
Katya Metodieva Evtimova
BranchManager
2017-11-07 15:13:10ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-08-28 10:24:52Радослав Тошков Велков
Radoslav Toshkov Velkov
BranchManager
2017-08-28 10:24:52ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-06-30 08:25:09Костадинка Стоянова Караиванова
Kostadinka Stoyanova Karaivanova
BranchManager
2017-06-30 08:25:09ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-06-06 09:34:34Гергана Цветанова Карнакова
Gergana TSvetanova Karnakova
BranchManager
2017-06-06 09:34:34ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-04-10 10:48:07Венета Венциславова Кунева
Veneta Ventsislavova Kuneva
BranchManager
2017-04-10 10:48:07ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-04-10 10:35:02Димитър Петров Георгиев
Dimitar Petrov Georgiev
BranchManager
2017-04-10 10:35:02ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-02-13 13:57:59ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-10-28 10:29:30Минчо Стойков Казанджиев
Mincho Stoykov Kazandzhiev
BranchManager
2016-10-28 10:29:30ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-10-10 12:58:50Павлин Милчев Стоянов
Pavlin Milchev Stoyanov
BranchManager
2016-10-10 12:58:50ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-04-22 09:35:44Георги Иванов Георгиев
Georgi Ivanov Georgiev
BranchManager
2016-04-22 09:35:44ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-04-11 13:29:37Александър Димитров Сакалов
Aleksandar Dimitrov Sakalov
BranchManager
2016-04-11 13:29:37ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-03-10 11:46:46Румяна Любенова Гоцева-Йорданова
Rumyana Lyubenova Gotseva-Yordanova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-03-08 17:13:36Христо Савчев Башев
Hristo Savchev Bashev
BranchManagers
2016-02-16 10:06:59Делчо Ангелов Делчев
Delcho Angelov Delchev
BranchManagers
2015-10-26 11:45:55Добромир Николаев Съйков
Dobromir Nikolaev Saykov
BranchManagers
2015-09-12 09:45:23ЮЛИЯН ЖИВКОВ ЕФЕНДИЙСКИ
YULIYAN ZHIVKOV EFENDIYSKI
BranchManagers
2015-05-08 17:10:06Анна Иванова Петкова
Anna Ivanova Petkova
BranchManagers
2015-03-25 10:33:26ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ.2 И АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2015-03-06 15:02:30Николай Тодоров Николаев
Nikolay Todorov Nikolaev
BranchManagers
2015-02-10 14:11:04Цветанка Колева Стефанова
TSvetanka Koleva Stefanova
BranchManagers
2015-02-10 13:27:44Геновева Викторова Карлева
Genoveva Viktorova Karleva
BranchManagers
2015-02-03 13:13:38Кремена Стефанова Темелкова
Kremena Stefanova Temelkova
BranchManagers
2014-12-10 15:30:38Костадин Василев Каранлъков
Kostadin Vasilev Karanlakov
BranchManagers
2014-12-10 14:53:51Христо Атанасов Караджов
Hristo Atanasov Karadzhov
BranchManagers
2014-11-03 14:38:00Иван Димитров Джанков
Ivan Dimitrov Dzhankov
BranchManagers
2014-10-07 12:08:35Драгомир Колев Кунев
Dragomir Kolev Kunev
BranchManagers
2014-09-12 15:28:21Таня Любенова Димитрова
Tanya Lyubenova Dimitrova
BranchManagers
2014-01-31 12:56:08ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-01-24 11:28:00Ивелина Петрова Иванова
Ivelina Petrova Ivanova
BranchManagers
2014-01-10 11:36:41Хафизе Юсеин Арабаджи
Hafize YUsein Arabadzhi
BranchManagers
2013-12-06 14:20:55Цветанка Колева Стефанова
TSvetanka Koleva Stefanova
BranchManagers
2013-12-06 13:42:13Иван Петров Коев
Ivan Petrov Koev
BranchManagers
2013-12-06 13:24:24Бисер Руменов Ламбрев
Biser Rumenov Lambrev
BranchManagers
2013-11-28 14:24:50Красимир Атанасов Казаков
Krasimir Atanasov Kazakov
BranchManagers
2013-07-31 14:06:17РУМЕН ТОНЧЕВ АНГЕЛОВ
RUMEN TONCHEV ANGELOV
BranchManagers
2013-07-22 09:07:31Борислава Ангелова Лазарова
Borislava Angelova Lazarova
BranchManagers
2013-07-17 16:30:08Константина Христова Атанасовска
Konstantina Hristova Atanasovska
BranchManagers
2013-06-10 13:52:59РОСА СПАСОВА БЕЛАШОВА
ROSA SPASOVA BELASHOVA
BranchManagers
2013-06-07 13:40:07Христо Тодоров Христов
Hristo Todorov Hristov
BranchManagers
2013-05-29 14:10:40Костадин Василев Каранлъков
Kostadin Vasilev Karanlakov
BranchManagers
2013-05-21 14:55:29ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ZLATINA DIMITROVA DIMITROVA
BranchManagers
2013-05-16 15:40:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-26 14:05:20Христина Великова Вълева
Hristina Velikova Valeva
BranchManagers
2013-04-24 13:54:55Тодорка Николова Кондикова
Todorka Nikolova Kondikova
BranchManagers
2013-04-08 17:10:52ИВАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ
IVAN VASILEV RADEV
BranchManagers
2013-03-08 14:04:29Татяна Тицова Русева
Tatyana Titsova Ruseva
BranchManagers
2013-03-06 13:55:21Таня Любенова Димитрова
Tanya Lyubenova Dimitrova
BranchManagers
2013-02-28 15:13:08ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-18 15:49:55ЗОЯ ДИМИТРОВА КАРАНАШЕВА
ZOYA DIMITROVA KARANASHEVA
BranchManagers
2013-01-17 15:38:00ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА
VENETA GEORGIEVA PLATIKANOVA
BranchManagers
2013-01-08 13:39:00ДИАНА ЙОРДАНОВА МОРАВЕНОВА
DIANA YORDANOVA MORAVENOVA
BranchManagers
2012-10-24 14:16:04ДИМО ЖИВКОВ КАМЕНОВ
DIMO ZHIVKOV KAMENOV
BranchManagers
2012-10-08 14:56:44ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-09-20 16:09:42Георги Колев Желязков
Georgi Kolev ZHelyazkov
BranchManagers
2012-09-19 16:22:43Пламен Делчев Петров
Plamen Delchev Petrov
BranchManagers
2012-09-14 10:32:00ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-20 15:14:43БОРИС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
BORIS DIMITROV PETROV
BranchManagers
2012-06-14 12:34:36ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-06 14:10:25ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83 81-83
2012-01-26 16:33:54НИНА СТЕФАНОВА ТОМОВА
NINA STEFANOVA TOMOVA
BranchManagers
2011-12-27 11:13:34МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА
MILENA PENCHEVA TSOCHEVA
BranchManagers
2011-12-01 10:57:14ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-12-01 10:50:34ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-12-01 10:46:09ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-11-25 10:45:25МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА
MILENA PENCHEVA TSOCHEVA
BranchManagers
2011-11-22 13:13:59ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
VASILKA DIMITROVA LAZAROVA
BranchManagers
2011-11-14 15:33:23ЕВГЕНИ ГЕНОВ КОВАЧЕВ
EVGENI GENOV KOVACHEV
BranchManagers
2011-07-18 12:45:11ПЕТЪР ВИЧЕВ ДЖИМПЕРОВ
PETAR VICHEV DZHIMPEROV
BranchManagers
2011-07-18 12:41:58МИРОСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
MIROSLAV IVANOV BORISOV
BranchManagers
2011-07-18 12:28:38ДИАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
DIANA GOSPODINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2011-07-14 14:15:00ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-29 14:13:14ЕЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
ELENA IVANOVA ALEKSOVA
BranchManagers
2011-06-21 13:25:22МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ ЯДКОВ
MOMCHIL MIHAYLOV YADKOV
BranchManagers
2011-06-21 12:26:53ЛИДИЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА
LIDIYA BORISOVA ANGELOVA
BranchManagers
2011-04-08 14:08:48ИВАН ПЕТРОВ КОЕВ
IVAN PETROV KOEV
BranchManagers
2011-03-15 13:05:10ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1,ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ ИДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.8.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 9.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й, С ОСИГУРЯВАНЕТО.И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
2011-03-14 10:54:38ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА
VENETA GEORGIEVA PLATIKANOVA
BranchManagers
2011-02-21 13:23:02РУМЕН ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ
RUMEN GEORGIEV SIRAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-21 13:23:02ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-02-21 13:23:02МАРИЯ АНДРЕЕВА ГУНЕВА
MARIYA ANDREEVA GUNEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-27 11:47:28СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГОСПОДИНОВА
STANKA ZHELYAZKOVA GOSPODINOVA
BranchManagers
2011-01-27 11:28:57ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2010-11-03 14:34:13ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ РАЙКОВ
VALERI ZDRAVKOV RAYKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-28 10:46:48ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПЛАНКОВА
VALENTINA DIMITROVA PLANKOVA
BranchManagers
2010-09-21 15:11:43ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-06-02 15:07:07МИРОСЛАВ ЦАНЕВ МАРИНОВ
MIROSLAV TSANEV MARINOV
BranchManagers
2010-06-02 13:36:03ПЕТЪР ВИЧЕВ ДЖИМПЕРОВ
PETAR VICHEV DZHIMPEROV
BranchManagers
2010-05-28 10:55:15ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-05-20 16:57:11ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-08 11:12:35КАТЯ МЕТОДИЕВА ЕВТИМОВА
KATYA METODIEVA EVTIMOVA
BranchManagers
2010-03-12 11:49:26ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
VIKTOR GEORGIEV VALKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-03-12 11:49:26ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI BORISLAVOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-03-12 11:49:26ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ХАРИЗАНОВ
GEORGI STOYNEV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-02-25 10:38:13ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-24 15:20:52АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-24 15:20:52ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-24 15:20:52ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-24 15:20:52АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-23 10:08:47КРАСИМИР АТАНАСОВ КАЗАКОВ
KRASIMIR ATANASOV KAZAKOV
BranchManagers
2009-09-18 11:22:18ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-17 14:52:11ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТАШКОВ
VLADIMIR PETROV TASHKOV
BranchManagers
2009-07-17 13:56:30ПЛАМЕН СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
PLAMEN STEFANOV KOVACHEV
BranchManagers
2009-07-17 13:25:17РУМЕН ТРУФАНОВ МАРИНОВ
RUMEN TRUFANOV MARINOV
BranchManagers
2009-07-17 11:42:43РУАН РУШЕТ МЮСЛЮМ
RUAN RUSHET MYUSLYUM
BranchManagers
2009-07-17 11:40:28КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ
KRASIMIR NIKOLOV YANEV
BranchManagers
2009-07-14 11:12:49ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-13 10:55:24ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
Предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката извършва и следните търговски сделки:1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати идруги, извън случаите по т. 8;б)чуждестранна валута и благородни метали;в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвенипроценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15.други подобни дейности, определени от Българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
2009-07-13 09:34:54АСЕН ХРИСТОВ МИЧКОВСКИ
ASEN HRISTOV MICHKOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-30 07:35:49ДИЛИЯНА ДИМОВА ИВАНОВА
DILIYANA DIMOVA IVANOVA
BranchManagers
2009-05-30 07:34:16КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
KIRIL GEORGIEV BOZHINOV
BranchManagers
2009-04-22 11:34:52КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
KIRIL GEORGIEV BOZHINOV
BranchManagers
2009-04-03 13:29:49ИВАН МИНКОВ ДРАГНЕВСКИ
IVAN MINKOV DRAGNEVSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-01-29 10:24:38ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-12 10:30:58ТАТЯНА ТИЦОВА РУСЕВА
TATYANA TITSOVA RUSEVA
BranchManagers
2009-01-08 15:38:56РУМЕН ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ
RUMEN GEORGIEV SIRAKOV
BoardManager2
2008-11-27 15:36:18ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
IVAYLO VASILEV IVANOV
BranchManagers
2008-10-17 09:49:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-14 13:36:27ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2008-10-14 13:19:05КОСТАДИН АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
KOSTADIN ATANASOV TRENDAFILOV
BranchManagers
2008-10-14 13:13:56ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ELENA ILIEVA ILIEVA
BranchManagers
2008-10-14 12:18:52ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-01 10:25:40ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-24 11:24:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-24 11:24:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-08-30 17:07:26КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ
KRASIMIR NIKOLOV YANEV
BranchManagers
2008-07-25 15:09:11ТЕМЕЛКО БОЙКОВ КРЕКМАНОВ
TEMELKO BOYKOV KREKMANOV
BranchManagers
2008-07-04 17:38:32ТАТЯНА ТИЦОВА РУСЕВА
TATYANA TITSOVA RUSEVA
BranchManagers
2008-07-04 16:43:44КРАСИМИР КОСТОВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR KOSTOV KRASTEV
BranchManagers
2008-07-04 16:25:51ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЛУКОВА
EMILIYA NIKOLOVA LUKOVA
BranchManagers
2008-06-11 17:10:04ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-29 13:04:16ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-29 12:08:23ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАННЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1 ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС; а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДР. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ), ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДР. ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТА Й , С ОСИГУРЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
2008-05-17 14:14:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-07 14:28:09ПЕТЪР НЕНКОВ ГАЧЕВ
PETAR NENKOV GACHEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЛЮДМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
LYUDMIL KONSTANTINOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МИЛА СЪБЕВА АПОСТОЛОВА
MILA SABEVA APOSTOLOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ДИМИТРИНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
DIMITRINKA ANDREEVA GEORGIEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
DIMITAR GEORGIEV ANGELOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN NEDELCHEV VASILEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09СТОЯН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
STOYAN KIRILOV STEFANOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ ЯДКОВ
MOMCHIL MIHAYLOV YADKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09РАДОСТИН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
RADOSTIN APOSTOLOV PANAYOTOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЮЛИЯН ЖИВКОВ ЕФЕНДИЙСКИ
YULIYAN ZHIVKOV EFENDIYSKI
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09БИСЕР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
BISER DIMITROV BORISOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЕКАТЕРИНА СИМЕОНОВА ЧЕРНЕВА
EKATERINA SIMEONOVA CHERNEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИВАН РАЙЧЕВ НИКОЛОВ
IVAN RAYCHEV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МИТКО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
MITKO PETROV NEDELCHEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ALEKSANDAR SIMEONOV SIMEONOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY DIMITROV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ПЕТЯ АНТОНОВА ПАВЛОВА
PETYA ANTONOVA PAVLOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
VASILKA DIMITROVA LAZAROVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI STOYKOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КРАСИМИР АТАНАСОВ СОМЛЕВ
KRASIMIR ATANASOV SOMLEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КРАСИМИР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
KRASIMIR KOSTADINOV STOYANOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЗОЯ СОТИРОВА КУНЕВА
ZOYA SOTIROVA KUNEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИСАЙ ВЕНКОВ КИРОВ
ISAY VENKOV KIROV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
LILYANA HRISTOVA VELEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
VLADIMIR PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09БРАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
BRANIMIRA GEORGIEVA HRISTOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09РУМЕН ТОНЧЕВ АНГЕЛОВ
RUMEN TONCHEV ANGELOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КАРАНЛЪКОВ
KOSTADIN VASILEV KARANLAKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИВАН ЙОВЕВ КОЛЕВ
IVAN YOVEV KOLEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА МИТЕВА
GALINA NEDYALKOVA MITEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY ALEKSANDROV NIKOLOV
BranchManagers
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
INTERNESHANAL ASET BANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83 81-83
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.1; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ OT БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA, KAKTO И ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTИTE, ПOCOЧEHИ B ЧЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ, KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO BЪB BPЪЗKA C OCЪЩECTBЯBAHETO HA ДEЙHOCTTA Й, C OCИГУPЯBAHETO И OПAЗBAHETO HA HEЙHOTO ИMУЩECTBO ИЛИ C ПPOЦECA HA CЪБИPAHE HA BЗEMAHИЯTA CИ ПO ПPEДOCTABEHИ KPEДИTИ.
2008-03-26 13:44:06ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-03-26 13:44:06АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
Representative
2008-03-26 13:44:06ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ РАЙКОВ
VALERI ZDRAVKOV RAYKOV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI BORISLAVOV GEORGIEV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ХАРИЗАНОВ
GEORGI STOYNEV HARIZANOV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
VIKTOR GEORGIEV VALKOV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ИВАН МИНКОВ ДРАГНЕВСКИ
IVAN MINKOV DRAGNEVSKI
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК INTERNESHANAL ASET BANK (ЕИК: 000694329)
Check other registries about the company ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК INTERNESHANAL ASET BANK (ID: 000694329)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: