НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
ЕИК/ID: 000649348

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ (ЕИК: 000649348)
Events with persons connected to the company NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA (ID: 000649348)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000649348)
Към 2019-06-16 09:03:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-16 09:03:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 348 411,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-03 09:34:49Христо Величков Георгиев
Hristo Velichkov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-06 15:22:16Константин Симеонов Делисивков
Konstantin Simeonov Delisivkov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-28 16:37:30ФОРТИС БАНКСА-НВ
FORTIS BANKSA-NV
AtPawnCreditors
2015-03-26 14:15:11Христо Величков Георгиев
Hristo Velichkov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-22 15:31:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-27 11:50:18Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-27 11:50:18Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-23 10:46:37Иван Христов Марков
Ivan Hristov Markov
BranchManagers
2014-04-08 12:35:29Мустафа Мустафов Ахмедов
Mustafa Mustafov Ahmedov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-04 16:34:36Екатерина Димитрова Истаткова
Ekaterina Dimitrova Istatkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-04 16:34:36Момчил Векилов Ванов
Momchil Vekilov Vanov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-17 16:41:52НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ,ЦEHTPAЛИЗИPAHИ ПOKУПKИ И ПPOДAЖБИ HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ,CHAБДЯBAHE C EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЪEДИHEHИ KЬM ПPEHOCHATA MPEЖA,B HOC И ИЗHOC HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ,CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO,ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT, BHEДPЯBAHE И ПOПУЛЯPИЗИPAHE HA EHEPГИЙHATA EФEKTИBHOCT ПPИ ПPOИЗBOДCTBOTO HA EHEPГИЯ.
2014-01-17 16:41:52НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
TransformingCompany
2014-01-17 16:41:52ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
Successor703
2013-11-28 14:25:42Йордан Трифонов Желев
Yordan Trifonov ZHelev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-28 14:25:42Екатерина Димитрова Истаткова
Ekaterina Dimitrova Istatkova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-12 10:43:39Анна Емилова Димитрова
Anna Emilova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-23 18:20:03Йордан Трифонов Желев
Yordan Trifonov ZHelev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 14:03:43Владимир Стефанов Инков
Vladimir Stefanov Inkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-01 14:03:43Лъчезар Димитров Борисов
Lachezar Dimitrov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 14:03:43Владимир Стефанов Инков
Vladimir Stefanov Inkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-18 10:24:46Борислав Здравков Борисов
Borislav Zdravkov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-10 10:44:40Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-10 10:44:40Владимир Антонов Николов
Vladimir Antonov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-10 10:44:40Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-14 14:08:05Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-21 14:46:56Крум Вергилов Анастасов
Krum Vergilov Anastasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-21 14:46:56Крум Вергилов Анастасов
Krum Vergilov Anastasov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-19 14:05:41Евгения Христова Харитонова
Evgeniya Hristova Haritonova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-28 11:04:09Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-28 11:04:09Михаил Янчев Андонов
Mihail YAnchev Andonov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-28 11:04:09Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-28 11:04:09Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-16 11:59:51ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ
PETAR ASENOV ILIEV
BranchManagers
2011-07-05 16:18:39НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
DebtorOverSecureClaims
2011-07-05 16:18:39ИНВЕСТКРЕДИТ БАНК АГ
INVESTKREDIT BANK AG
AtPawnCreditors
2011-06-23 13:27:20ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-06 14:07:04НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ГАЙТАНДЖИЕВ
NIKOLAY NIKOLAEV GAYTANDZHIEV
BranchManagers
2011-04-15 16:12:03МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-15 16:12:03МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ - Зам.председател
MARIY NIKOLAEV KOSEV - Zam.predsedatel
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-15 16:12:03МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ - Изпълнителен директор
MIHAIL YANCHEV ANDONOV - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-15 16:12:03ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - Председател
EVGENI ANGELOV ANGELOV - Predsedatel
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-10 09:16:35ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
IVAN TODOROV ANDREEV
BranchManagers
2010-12-09 13:10:05НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-08-05 17:40:26ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
IVAN TODOROV ANDREEV
BranchManagers
2010-07-29 12:14:42НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-07-29 11:55:30НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ТРИАДИЦА 8
2010-02-01 16:33:48КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
KRASIMIR PETROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-01 16:33:48КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
KRASIMIR PETROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-01 16:33:48МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-01 16:33:48ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EVGENI ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-12 10:45:22ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
IVAN TODOROV ANDREEV
BranchManagers
2009-09-01 14:44:24ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ
GEORGI MIHAYLOV MIKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-09-01 14:44:24ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ
GEORGI MIHAYLOV MIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-01 14:44:24МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-01 14:44:24ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EVGENI ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-13 12:37:07БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SoleCapitalOwner
2008-08-06 12:20:08ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ
IVAN ASENOV ATANASOV
Director
2008-08-06 12:20:08МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
MINISTERSTVO NA ENERGETIKATA I ENERGIYNITE RESURSI
SoleCapitalOwner
2008-08-06 11:48:55ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
IVAN GOSPODINOV ZHELYAZKOV
Director
2008-08-06 11:48:55ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-08-06 11:48:55ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ
LYUBOMIR MIHAYLOV VELKOV
Director
2008-08-06 11:48:55МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
Director
2008-08-06 11:48:55МАРДИК РУПЕН ПАПАЗЯН
MARDIK RUPEN PAPAZYAN
Director
2008-08-06 11:48:55НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-13 11:09:51МАРИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
MARIN IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2008-05-13 11:09:51ПЕТКО ДАНОВ ПАНОВСКИ
PETKO DANOV PANOVSKI
BranchManagers
2008-04-14 12:29:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-04-14 12:29:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ТРИАДИЦА 8
2008-04-14 12:29:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И ПPEHOC HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, ЦEHTPAЛИЗИPAHИ ПOKУПKИ И ПPOДAЖБИ HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, CHAБДЯBAHE C EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЬEДИHEHИ KЬM ПPEHOCHATA MPEЖA, BHOC И ИЗHOC HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И EЛEKTPOПPEHOCA, ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT, BHEДPЯBAHE И ПOПУЛЯPИЗИPAHE HA EHEPГИЙHATA EФEKTИBHOCT ПPИ ПPOИЗBOДCTBOTO И ПPEHOCA HA EHEPГИЯ.
2008-04-14 12:29:51ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ
LYUBOMIR MIHAYLOV VELKOV
Representative
2008-04-14 12:29:51МАРДИК РУПЕН ПАПАЗЯН
MARDIK RUPEN PAPAZYAN
Representative
2008-04-14 12:29:51ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
IVAN GOSPODINOV ZHELYAZKOV
Director
2008-04-14 12:29:51ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ
LYUBOMIR MIHAYLOV VELKOV
Director
2008-04-14 12:29:51ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-04-14 12:29:51МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
Director
2008-04-14 12:29:51МАРДИК РУПЕН ПАПАЗЯН
MARDIK RUPEN PAPAZYAN
Director
2008-04-14 12:29:51ДЪРЖАВАТА
DARZHAVATA
SoleCapitalOwner
2008-04-14 12:29:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-14 12:29:51НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA (ЕИК: 000649348)
Check other registries about the company НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA (ID: 000649348)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: