ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА EMIL KUMBAROV-DANIELA
ЕИК/ID: 811149042

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА (ЕИК: 811149042)
Events with persons connected to the company EMIL KUMBAROV-DANIELA (ID: 811149042)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 811149042)
Към 2019-03-21 13:36:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-21 13:36:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-11-05 10:01:06ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА ЕТ
EMIL KUMBAROV-DANIELA ET
SubjectOfActivity
РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА ПО РАДИОТЕЛЕВИЗИОННА И БИТОВА ТЕХНИКА; АВТОМОНТЬОРСТВО; ЖЕЛЕЗАРСТВО И ДЪРВОДЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА И ГОРСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪКАЧЕСТВО, ШИВАЧЕСТВО, ПЛЕТАЧЕСТВО И БРОДЕРИЯ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СЛАДКАРСТВО И ХЛЕБАРСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО, ЗВУКОЗАПИСИ, ФОТОГРАФИЯ, КСЕРОКС УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ДЪРВОДОБИВ,ДЪРВОПРЕРАБОТКА,ТЪРГОВИЯ С ОБЛИ И ФАСОНИРАНИ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ; ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ - ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ, САНИТАРНИ СЕЧИ, И ДРУГИ;ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ЗАПАЗВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЖИВОТИНСКОТО РАЗНООБРАЗИЕ; ДЕЙНОСТИ ПО ЛОВ, РИБОЛОВ И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ;
2008-11-05 10:01:06ЕМИЛ ЕМИЛОВ КУМБАРОВ
EMIL EMILOV KUMBAROV
PhysicalPersonTrader
2008-02-15 15:52:14ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА
EMIL KUMBAROV-DANIELA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-02-15 15:52:14ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА ЕТ
EMIL KUMBAROV-DANIELA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-02-15 15:52:14ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА ЕТ
EMIL KUMBAROV-DANIELA ET
SubjectOfActivity
РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА ПО РАДИОТЕЛЕВИЗИОННА И БИТОВА ТЕХНИКА; АВТОМОНТЬОРСТВО; ЖЕЛЕЗАРСТВО И ДЪРВОДЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА И ГОРСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪКАЧЕСТВО, ШИВАЧЕСТВО, ПЛЕТАЧЕСТВО И БРОДЕРИЯ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СЛАДКАРСТВО И ХЛЕБАРСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО, ЗВУКОЗАПИСИ, ФОТОГРАФИЯ, КСЕРОКС УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
2008-02-15 15:52:14ЕМИЛ ЕМИЛОВ КУМБАРОВ
EMIL EMILOV KUMBAROV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА EMIL KUMBAROV-DANIELA (ЕИК: 811149042)
Check other registries about the company ЕМИЛ КУМБАРОВ-ДАНИЕЛА EMIL KUMBAROV-DANIELA (ID: 811149042)