ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ DIANA MARGINA-DARIBEL
ЕИК/ID: 202309780

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ (ЕИК: 202309780)
Events with persons connected to the company DIANA MARGINA-DARIBEL (ID: 202309780)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202309780)
Към 2019-03-20 22:25:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-20 22:25:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 391 160,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-05 15:31:05ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ
DIANA MARGINA-DARIBEL
LegalForm
Едноличен търговец
2012-11-05 15:31:05ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ ЕТ
DIANA MARGINA-DARIBEL ET
БЪЛГАРИЯSeat
2012-11-05 15:31:05ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ ЕТ
DIANA MARGINA-DARIBEL ET
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туроператорска и туристическа агентска дейност; ресторантьорски услуги; стоков контрол; лизинг; внос и износ на нови и употребявани автомобили; транспортни услуги в страната и чужбина; пътнически и товарни таксиметрови превози; провеждане на компютърни курсове; дърводобив и дървопреработване; превоз на пътници и товари; обществен превоз; изработване на ел. инсталации, вик инсталации, газови инсталации и отоплителни инсталации. селскостопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вид услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност;производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки;вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени от закон или друг нормативен акт.
2012-11-05 15:31:05ДИАНА ЛАЗАРОВА МАРГИНА
DIANA LAZAROVA MARGINA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ DIANA MARGINA-DARIBEL (ЕИК: 202309780)
Check other registries about the company ДИАНА МАРГИНА-ДАРИБЕЛ DIANA MARGINA-DARIBEL (ID: 202309780)