НОВИНИТЕ ЕАД
ЕИК/ID: 201719940
NOVINITE EAD

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.2008-07.2017


Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията НОВИНИТЕ ЕАД (ЕИК: 201719940)
Events with persons connected to the company NOVINITE EAD (ID: 201719940)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201719940)

Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2017-04-21 22:05:18Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2017-04-21 22:05:18Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2017-04-21 22:05:18Ирина Мирославова Мазнева-Пейчева
Irina Miroslavova Mazneva-Peycheva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Representative
2015-07-13 22:00:45Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2015-07-13 22:00:45Даниела Емилова Кетенлиева
Daniela Emilova Ketenlieva
Director
2015-07-13 22:00:45Петър Чавдаров Станков
Petar CHavdarov Stankov
Director
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2014-01-23 22:01:26Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Sole Capital Owner
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Representative
2011-09-27 22:01:29Максим Мончо Бехар
Maksim Moncho Behar
Director
2011-09-27 22:01:29Иванка Велиславова Пунчева
Ivanka Velislavova Puncheva
Director
2011-09-27 22:01:29Тетрареал АД
Tetrareal AD
Director

Проверки в други регистри за фирмата НОВИНИТЕ ЕАД (ЕИК: 201719940)
Check other registries about the company NOVINITE EAD (ID: 201719940)

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" с дарение (банков превод, в брой - през Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойни), абонамент или покупка на наш рекламен продукт:

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks:

If you appreciate our work - you may support Bivol by a donation (a bank transfer, cash - by Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, bitcoins), a subscription or to buy some of our branded products: