ФВЦ FVTS
ЕИК/ID: 201343185

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ФВЦ (ЕИК: 201343185)
Events with persons connected to the company FVTS (ID: 201343185)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201343185)
Към 2019-03-23 15:24:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-23 15:24:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-21 13:25:17Райчеви Ко ЕООД
Raychevi Ko EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кюлевча 9758 Генерал Дибич 1
2012-07-24 13:52:50ЦВЕТА РУСЛАНОВА РАЙЧЕВА
TSVETA RUSLANOVA RAYCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-24 13:52:50РАЛИЦА ВЕСКОВА КРУМОВА
RALITSA VESKOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ЦВЕТА РУСЛАНОВА РАЙЧЕВА
2012-07-24 13:52:50ЦВЕТА РУСЛАНОВА РАЙЧЕВА
TSVETA RUSLANOVA RAYCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: РАЛИЦА ВЕСКОВА КРУМОВА
2012-05-30 14:14:04КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА- РАЙЧЕВА
KAMELIYA STEFANOVA KOLEVA- RAYCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-22 15:31:30Райчеви Ко ЕООД
Raychevi Ko EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Граф Игнатиев 16
2012-05-22 15:31:30Райчеви Ко ЕООД
Raychevi Ko EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен
2012-05-22 15:31:30Райчеви Ко ЕООД
Raychevi Ko EOOD
SubjectOfActivity
Инвестиции в областта на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); производство и продажба на ел.енергия; покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен ви, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност- превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и свързаната с това товаро- разтоварна дейност, туристическо обслужване в страната и чужбина, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, рекламна, спедиционна, складова и лизингова дейност в страната и чужбина, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговия с промишлени стоки, транспортна техника, и всякакви стоки, за които не съществува изрична законова забрана консултантски услуги, търговия с произведения на изкуството, както и друга търговска дейност по смисъла на чл.1 от ТЗ.
2010-10-27 11:31:12ФВЦ
FVTS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-27 11:31:12ФВЦ ЕООД
FVTS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Никола Козлево 9955 РИЛА 2
2010-10-27 11:31:12ФВЦ ЕООД
FVTS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 РАЙНА КНЯГИНЯ 24
2010-10-27 11:31:12ФВЦ ЕООД
FVTS EOOD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ); ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ- ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И СВЪРЗАНАТА С ТОВА ТОВАРО- РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, РЕКЛАМНА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ВСЯКАКВИ СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, КАКТО И ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НАЧЛ.1 ОТ ТЗ.
2010-10-27 11:31:12РАЛИЦА ВЕСКОВА КРУМОВА
RALITSA VESKOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-27 11:31:12РАЛИЦА ВЕСКОВА КРУМОВА
RALITSA VESKOVA KRUMOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФВЦ FVTS (ЕИК: 201343185)
Check other registries about the company ФВЦ FVTS (ID: 201343185)