ПЮЪР ЕНЕРДЖИ PYUAR ENERDZHI
ЕИК/ID: 200957611

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПЮЪР ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 200957611)
Events with persons connected to the company PYUAR ENERDZHI (ID: 200957611)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200957611)
Към 2019-03-25 23:00:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-25 23:00:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 269 066,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-06 21:01:22Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-23 09:07:44Димитър Стоянов Митрев
Dimitar Stoyanov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ
PYUAR ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Велика 8271
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Велика 8271
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА), СЕЛСКОСТОПАНСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И ФИНАНСОВО – КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТАНТСКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ, СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ КАДАСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЗЕМЕУСТРОЯВАНЕ, БОРБА С ПОЧВЕНА И ВЕТРОВА ЕРОЗИЯ, ПОЛСКО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ), РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КОМПЮТЪРНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; МАРКЕТИНГ И ПРОУЧВАНИЯ; ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ИЗРАБОТКА НА УЕБСАЙТОВЕ, ПОДДРЪЖКА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ.
2009-12-05 20:52:08Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-05 20:52:08Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЮЪР ЕНЕРДЖИ PYUAR ENERDZHI (ЕИК: 200957611)
Check other registries about the company ПЮЪР ЕНЕРДЖИ PYUAR ENERDZHI (ID: 200957611)