ПИСАН ШАРЕН PISAN SHAREN
ЕИК/ID: 200938059

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПИСАН ШАРЕН (ЕИК: 200938059)
Events with persons connected to the company PISAN SHAREN (ID: 200938059)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200938059)
Към 2019-03-23 03:49:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-23 03:49:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-11-23 14:53:04ПИСАН ШАРЕН
PISAN SHAREN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-23 14:53:04ПИСАН ШАРЕН ООД
PISAN SHAREN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Скандалото 5644
2009-11-23 14:53:04ПИСАН ШАРЕН ООД
PISAN SHAREN OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ХАРАКТЕР И ПЧЕЛНА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; МЕСТНИ ЗАНАЯТИ И ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ; СПОМАГАТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ; СЕЛСКИ И ЕКОТУРИЗЪМ; ЛОВЕН ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; АРТИСТИЧНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ; АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ; ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ВСЯКАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВО; УРБАНИЗАЦИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА И ДР.; СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СГРАДИ, ИЛИ ЧАСТ ОТ СГРАДИ И ДРУГИ НЕДВИЖИМОСТИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ, РЕКЛАМНИ, ФОТОГРАФСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС; МАГАЗИНИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ/; ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ /ВЕИ/, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ЗА КОИТО ПРИ НУЖДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ ДРУЖЕСТВОТО СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ.
2009-11-23 14:53:04РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА МИЛЧЕВА
RADKA ZHELYAZKOVA MILCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-23 14:53:04ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛЧЕВ
VASIL HRISTOV MILCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-23 14:53:04РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА МИЛЧЕВА
RADKA ZHELYAZKOVA MILCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-23 14:53:04ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛЧЕВ
VASIL HRISTOV MILCHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПИСАН ШАРЕН PISAN SHAREN (ЕИК: 200938059)
Check other registries about the company ПИСАН ШАРЕН PISAN SHAREN (ID: 200938059)