УНИК СОЛАР UNIK SOLAR
ЕИК/ID: 200717445

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


  Начало First || Помощ Help
  Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

  От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
  Сумите са с включен ДДС.

  От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

  Събития с лица свързани с компанията УНИК СОЛАР (ЕИК: 200717445)
  Events with persons connected to the company UNIK SOLAR (ID: 200717445)

  Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200717445)
  Към 2019-03-20 18:24:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-20 18:24:25 we have the following data about this company:
  • Няма данни за участие в обществени поръчки.
   No data about public procurements contracts.
  • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
   No data about EU funds recipient.
  • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
   No data about EU funded project contractor 2014-2020.
  • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 124 513,20 лв.
   The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
  • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
  Дата
  Date
  Лице
  Person
  Държава
  Country
  Събитие
  Event
  2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ
  EYCH ES BIZNES KAMPANI
  LegalForm
  Еднолично дружество с ограничена отговорност
  2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
  EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ с. Лъга 2182
  2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
  EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
  БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
  БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 46А
  2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
  EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
  SubjectOfActivity
  ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-КЪЩА ЗА ГОСТИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ДИСТРИБУТОРСТВО, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.З ТЗ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАЦИИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОФИС ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
  2011-02-09 15:25:26ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
  HRISTO SASHKOV SHAHANOV
  БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
  2011-02-09 15:25:26ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
  IVAN HRISTOV ZOEV
  БЪЛГАРИЯShareTransfer
  2500 Sell to: ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
  2011-02-09 15:25:26ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
  HRISTO SASHKOV SHAHANOV
  БЪЛГАРИЯShareTransfer
  2500 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
  2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР
  UNIK SOLAR
  LegalForm
  Дружество с ограничена отговорност
  2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
  UNIK SOLAR OOD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ с. Знаменосец 6272
  2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
  UNIK SOLAR OOD
  БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
  БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВЕГЕТАРИАНСКА 20
  2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
  UNIK SOLAR OOD
  SubjectOfActivity
  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, изграждане и експлоатация на фотоволтаични централи, ветрогенератори; продажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид, стоки от собствено производство, тьрговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл.2, ал.З Търговския закон), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем или аренда, търговско представителство или посредничество, консултации, маркетинг и реклама, производство на стоки и услуги с изключение на забранените от закона, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външноикономическа дейност и реекспорт, производство и търговия с офисна техника и оборудване; извършване на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона
  2009-05-15 12:30:18ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
  HRISTO SASHKOV SHAHANOV
  БЪЛГАРИЯManager
  2009-05-15 12:30:18ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
  IVAN HRISTOV ZOEV
  БЪЛГАРИЯManager
  2009-05-15 12:30:18ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
  HRISTO SASHKOV SHAHANOV
  БЪЛГАРИЯPartner
  2009-05-15 12:30:18ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
  IVAN HRISTOV ZOEV
  БЪЛГАРИЯPartner

  Проверки в други регистри за фирмата УНИК СОЛАР UNIK SOLAR (ЕИК: 200717445)
  Check other registries about the company УНИК СОЛАР UNIK SOLAR (ID: 200717445)