УЛТИМА ULTIMA
ЕИК/ID: 127582608

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията УЛТИМА (ЕИК: 127582608)
Events with persons connected to the company ULTIMA (ID: 127582608)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 127582608)
Към 2019-03-23 15:25:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-23 15:25:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-08 18:57:13УЛТИМА
ULTIMA
TransformingCompany
2014-09-08 18:57:13Ултима Ф
Ultima F
Successor703
2014-09-08 18:57:13УЛТИМА ЕООД
ULTIMA EOOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки на едро и дребно за бита, населението и промишлеността; продажба на стоки от собствено производство; комисионни и спедиционни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингови сделки; вътрешен и международен туризъм; търговско и рекламно представителство на български и чуждестранни фирми и лица; отдаване под наем на леки автомобили; информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги; складови сделки; валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; лицензионни сделки; стоков контрол; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително монтажни работи; външно и вътрешно оформяне на сгради; хотелиерство и ресторантьорство /след съответно лицензиране/; извършване на консултантски и рекламни услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на пътници и товари /след снабдяване с необходимите лицензи/; извършване и на други незабранени от закона търговки дейности; извършване на външнотърговска дейност като внос, износ, реекспорт, бартер и др. подобни с предмета на дейност, изброен по горе;
2011-05-20 09:51:51СВЕТЛА ДИМИТРОВА
SVETLA DIMITROVA
TransferringEnterprise
2011-05-20 09:51:51УЛТИМА
ULTIMA
AcquisitionEnterprise
2009-09-25 09:10:37УЛТИМА ЕООД
ULTIMA EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО ЗА БИТА, НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОМИШЛИНОСТТА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ТЪРГОВСКО И РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КОНСУЛТАНСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО/СЛЕД СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ/ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ/; ИЗВЪРШВАНЕ И НА ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ КАТО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР И ДРУГИ ПОДОБНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА / СЛЕД СЪОТВЕТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ/.
2008-07-18 10:46:27СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
SVETLA DIMITROVA STOYANOVA
BranchManagers
2008-06-11 09:23:30УЛТИМА ЕООД
ULTIMA EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-03 14:01:51УЛТИМА
ULTIMA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-03 14:01:51УЛТИМА ЕООД
ULTIMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ 45 1
2008-06-03 14:01:51УЛТИМА ЕООД
ULTIMA EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО ЗА БИТА, НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОМИШЛИНОСТТА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ТЪРГОВСКО И РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КОНСУЛТАНСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ИЗВЪРШВАНЕ И НА ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ КАТО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР И ДРУГИ ПОДОБНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ.
2008-06-03 14:01:51СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
SVETLA DIMITROVA STOYANOVA
Manager
2008-06-03 14:01:51СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
SVETLA DIMITROVA STOYANOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата УЛТИМА ULTIMA (ЕИК: 127582608)
Check other registries about the company УЛТИМА ULTIMA (ID: 127582608)