АГРОСТРОЙ - М AGROSTROY - M
ЕИК/ID: 124628228

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АГРОСТРОЙ - М (ЕИК: 124628228)
Events with persons connected to the company AGROSTROY - M (ID: 124628228)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124628228)
Към 2019-03-25 19:42:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-25 19:42:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 1 177 349,54 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-24 16:16:42АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Славеево 9366 Стопански двор
2011-03-30 14:07:53СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
SVETOSLAV LAZAROV LAZAROV
BranchManagers
2011-03-30 08:47:42АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-03-24 08:52:39АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ТЕХНИКА, ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ-СОБСТВЕНИ, НАЕТИ, АРЕНДОВАНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ, ОТНОСНО ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ЕС, АНАЛИЗ НА ОБЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВСЯКАКЪВ ВИД И ПО-КОНКРЕТНО СКЛАДОВЕ, СИЛОЗИ, ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ, ОТКРИТИ ПЛОЩАДКИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОДУКЦИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМИ ЗА АКВАКУЛТУРИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КАКТО ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-01-18 16:38:41АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ТЕХНИКА, ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ-СОБСТВЕНИ, НАЕТИ, АРЕНДОВАНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ, ОТНОСНО ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ЕС, АНАЛИЗ НА ОБЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВСЯКАКЪВ ВИД И ПО-КОНКРЕТНО СКЛАДОВЕ, СИЛОЗИ, ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ, ОТКРИТИ ПЛОЩАДКИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОДУКЦИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМИ ЗА АКВАКУЛТУРИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-04-17 08:54:09АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Славеево 9366 Стопански двор
2008-04-17 08:50:38АГРОСТРОЙ - М
AGROSTROY - M
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-17 08:50:38АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ДОБРОТИЦА бл. 10 вх.Б ет.1 ап.1
2008-04-17 08:50:38АГРОСТРОЙ - М ЕООД
AGROSTROY - M EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ТЕХНИКА, ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ-СОБСТВЕНИ, НАЕТИ, АРЕНДОВАНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ, ОТНОСНО ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ЕС, АНАЛИЗ НА ОБЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВСЯКАКЪВ ВИД И ПО-КОНКРЕТНО СКЛАДОВЕ, СИЛОЗИ, ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ, ОТКРИТИ ПЛОЩАДКИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОДУКЦИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, КАКТО ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-04-17 08:50:38СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
SVETOSLAV LAZAROV LAZAROV
Manager
2008-04-17 08:50:38СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
SVETOSLAV LAZAROV LAZAROV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОСТРОЙ - М AGROSTROY - M (ЕИК: 124628228)
Check other registries about the company АГРОСТРОЙ - М AGROSTROY - M (ID: 124628228)