БКС 2003 BKS 2003
ЕИК/ID: 111553722

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БКС 2003 (ЕИК: 111553722)
Events with persons connected to the company BKS 2003 (ID: 111553722)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 111553722)
Към 2019-03-20 23:03:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-03-20 23:03:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 354 921,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-01-03 14:09:47БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Спанчевци 3541 МИНКОВИ БАНИ ПОЧИВНА БАЗА БКС
2011-01-03 14:09:47БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 17 Б
2011-01-03 14:09:47НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-01-03 14:09:47НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-01-03 14:09:47ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
TEODORA PETROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
2011-01-03 14:09:47НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
2010-10-20 11:51:22БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Спанчевци 3541 МИНКОВИ БАНИ, ПОЧИВНА БАЗА БКС
2010-10-20 11:51:22ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
TEODORA PETROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-20 11:51:22ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
TEODORA PETROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-20 11:51:22НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
2010-10-20 11:51:22ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
TEODORA PETROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
2010-03-25 12:48:04БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Спанчевци 3541 МИНКОВИ БАНИ ПОЧИВНА БАЗА ТОДОРИНИ КУКЛИ
2010-03-25 12:48:04БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 17 Б
2010-03-25 12:48:04БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
SubjectOfActivity
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО, ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ТУРИЗЪМ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНИ, МОСТОВИ, ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ГАЗОПРЕСОРНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ И ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, ПРЕНОС НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ; СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; УСЛУГИ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-12-14 15:59:49БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Спанчевци 3541 МИНКОВИ БАНИ ПОЧИВНА БАЗА БКС
2009-12-14 15:59:49БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 17 Б
2009-12-14 15:59:49БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
SubjectOfActivity
ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ТУРИЗЪМ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНИ, МОСТОВИ, ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ГАЗОПРЕНОСНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ И ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, ПРЕНОС НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ; СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; УСЛУГИ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ЗАСТРАХОВАНЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-08-29 11:47:52НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
Manager
2008-06-28 16:13:01НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
Manager
2008-06-28 16:13:01НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY KONSTANTINOV NIKOLOV
SoleCapitalOwner
2008-06-28 15:56:46БКС 2003
BKS 2003
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-28 15:56:46БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 17 Б
2008-06-28 15:56:46БКС 2003 ЕООД
BKS 2003 EOOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНИ, МОСТОВИ, ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ГАЗОПРЕСНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ И ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ГЕОЛОЖКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ, ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ПРЕНОС НА НЕФТ И НЕФТНИ ПРОДУКТИ; ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; БАНКОВА ДЕЙНОСТ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-28 15:56:46КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ТОНОВ
KONSTANTIN NIKOLOV TONOV
Manager
2008-06-28 15:56:46КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ТОНОВ
KONSTANTIN NIKOLOV TONOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БКС 2003 BKS 2003 (ЕИК: 111553722)
Check other registries about the company БКС 2003 BKS 2003 (ID: 111553722)