БЕТА ЛОГИСТИКА BETA LOGISTIKA
ЕИК/ID: 103953492

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БЕТА ЛОГИСТИКА (ЕИК: 103953492)
Events with persons connected to the company BETA LOGISTIKA (ID: 103953492)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103953492)
Към 2019-06-19 02:11:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-19 02:11:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-08-30 09:57:50АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
ANNA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-30 09:57:50АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
ANNA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-30 09:57:50ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
TEODORA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-30 09:57:50АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLI GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
2012-08-30 09:57:50АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
ANNA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
2012-08-30 09:57:50АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLI GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
2012-08-30 09:57:50ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
TEODORA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
2010-07-02 16:25:46БЕТА ЛОГИСТИКА ООД
BETA LOGISTIKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Мездрея 3515 ул. СЕДМА 5
2010-07-02 16:25:46АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
ANNA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-02 16:25:46ЖЕТОМ ООД
ZHETOM OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
2010-07-02 16:25:46АННА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
ANNA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЖЕТОМ ООД
2010-07-02 16:25:46БЕТА ЛОГИСТИКА ООД
BETA LOGISTIKA OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ; ИЗГОТВЯНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ;КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КУРИЕРСКИТЕ, ПОЩЕНСКИТЕ ИТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕНТРАНСПОРТ; СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ДОСТАВКА НА СТОКИ,СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, ДОСТАВКА НА КОЛЕДНИ ПРАТКИ; КОРАБНОАГЕТИРАНЕ; СЪРВЕЙ НА КОРАБИ И ТОВАРИ; МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ ИАГЕТИРАНЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ ИДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СДЕЛКИ ВЪВ ВСЯКАКЪВ ВИД; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНАТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВНОС, ИЗНОС;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННАДЕЙНОСТ; ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ СИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ОХРАНИТЕЛНА И СИГНАЛНО -ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИДВИЖИМИ ВЕЩИ, НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СИГНАЛНАТЕХНИКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ И ОБОРУДВАНЕ НА ОХРАНА ИПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ -ЛИЦЕНЗ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НАЗАКОНА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ /; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКИИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ ВИДОВЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ; ОТДАВАНЕ НА СТОИ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО,АЛТЕРНАТИВЕН И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТОЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕНА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ
2008-12-30 12:50:41БЕТА ЛОГИСТИКА ООД
BETA LOGISTIKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Мездрея 3515 ул. СЕДМА 5
2008-03-27 16:39:02ЖЕТОМ ООД
ZHETOM OOD
Partner
2008-03-27 16:39:02ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД
GAZ FLOU KONTROL AD
ShareTransfer
2500 Sell to: ЖЕТОМ ООД
2008-03-27 16:39:02ЖЕТОМ ООД
ZHETOM OOD
ShareTransfer
2500 Buy from: ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД
2008-03-27 16:24:32БЕТА ЛОГИСТИКА
BETA LOGISTIKA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-27 16:24:32БЕТА ЛОГИСТИКА ООД
BETA LOGISTIKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА 59 А
2008-03-27 16:24:32БЕТА ЛОГИСТИКА ООД
BETA LOGISTIKA OOD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA BЪTPEШHИ И MEЖДУHAPOДHИ KУPИEPCKИ УCЛУГИ, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE ЛИЦEHЗИ И PAЗPEШEHИЯ; ИЗГOTBЯHE HA ЛOГИCTИЧHИ ПPOУЧBAHИЯ И ПPOEKTИ; KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA KУPИEPCKИTE, ПOЩEHCKИTE И TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИTE УCЛУГИ; MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TPAHCПOPT; CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ; ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ДOCTABKA HA CTOKИ, CKЛAДOBO CTOПAHCTBO, ДOCTABKA HA KOЛETHИ ПPATKИ; ФPAXTOBAHE, БPOKEPAЖ, OПEPИPAHE, MEHAЖИPAHE, ЧAPTИPAHE И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C EKCПЛOATAЦИЯTA, PEMOHTA, KOHTPOЛA И OБCЛУЖBAHETO HA MOPCKИ CЪДOBE B ПPИCTAHИЩA, ДOKOBE И HA MOPE; KOPAБHO AГEHTИPAHE; CЪPBEЙ HA KOPAБИ И TOBAPИ; MИTHИЧECKO OФOPMЯHE И AГEHTИPAHE, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ; БAPTEPHИ, PEEKCПOPTHИ И ДPУГИ CПEЦИAЛHИ CДEЛKИ OT BCЯKAKЪB BИД; BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO CЪC CTOKИ OT BCЯKAKЪB BИД, BHOC, ИЗHOC; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHA ДEЙHOCT; ИЗГOTBЯHE HA EKCПEPTHИ OЦEHKИ ЗA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ; OXPAHИTEЛHA И CИГHAЛHO-OXPAHИTEЛHA ДEЙHOCT, BKЛЮЧИTEЛHO OXPAHA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ДBИЖИMИ BEЩИ, HA ФИЗИЧECKИ ИЛИ ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA CЪC CИГHAЛHA TEXHИKA, ИЗГPAЖДAHE HA KAБEЛHИ BPЪЗKИ И OБOPУДBAHE ЗA OXPAHA И ПOЖAPOИЗBECTИTEЛHA TEXHИKA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA PAЗPEШEHИE - ЛИЦEHЗ OT KOMПETEHTHИTE OPГAHИ B CЪOTBETCTBИE C PAЗПOPEДБИTE HA ЗAKOHA ЗA ЧACTHATA OXPAHИTEЛHA ДEЙHOCT/. OTДABAHE ПOД HAEM HA ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ И ДPУГИ BИДOBE MOTOPHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA.
2008-03-27 16:24:32АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLI GEORGIEV GEORGIEV
Manager
2008-03-27 16:24:32АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLI GEORGIEV GEORGIEV
Partner
2008-03-27 16:24:32ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД
GAZ FLOU KONTROL AD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БЕТА ЛОГИСТИКА BETA LOGISTIKA (ЕИК: 103953492)
Check other registries about the company БЕТА ЛОГИСТИКА BETA LOGISTIKA (ID: 103953492)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: