БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Компании и лица свързани с лицето БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ до второ ниво (виж първо ниво)
Всички фирми, в които лицето (в червено) е собственик или управител и фирмите на други собственици и управители (в оранжево), с които лицето е съдружник или партньор
Companies and persons (in orange) connected to BISER KRASIMIROV UZUNOV (in red) up to second level

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани лица
101523741ЮСИ ООД
YUSI OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101634873ЮСИ-65 ООД
YUSI-65 OOD

Публични фондове
Public money
 • 380 756,00 лв. от 8 обществени поръчки BGN from 8 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101638359КЕЙ-ЕС-ВИ-АВТО ООД
KEY-ES-VI-AVTO OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101659595ВИП-ТРЕЙД ООД
VIP-TREYD OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101662260БУЛЕКОТУРС ЕООД
BULEKOTURS EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101667340ДЪРМЪН ГРУП ООД
DARMAN GRUP OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101675959БИЛДИНГ-КОМПАНИ ЕООД
BILDING-KOMPANI EOOD

Публични фондове
Public money
 • 17 248 724,74 лв. от 39 обществени поръчки BGN from 39 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101727473ВИКОЛ ООД
VIKOL OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101733939ГРАФИТ ООД
GRAFIT OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101735388ЮБИ-ИНВЕСТ ООД
YUBI-INVEST OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112580836АСАТ ЕООД
ASAT EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 6 110 680,41 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
115002652ШААБА ООД
SHAABA OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115843580МЕГА СТЕЛА ООД
MEGA STELA OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115887908СИМПАС ООД ООД
SIMPAS OOD OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121220794БУЛЕКОПРОЕКТ ООД
BULEKOPROEKT OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121331563АЛЕМА-ЛИЗИНГ АД
ALEMA-LIZING AD

Публични фондове
Public money
 • 726 178,00 лв. като бенефициент на европроекти (1) BGN from EU funds (1)
 • ??? лв. като изпълнител на европроекти ??? BGN from EU funds contractor

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
122078764Млечен свят ООД
Mlechen svyat OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 69 150,39 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
130733931БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД
BULEKOPROEKTI OOD

Публични фондове
Public money
 • 627 149,00 лв. от 4 обществени поръчки BGN from 4 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200008052БИГ ШОУ ООД
BIG SHOU OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200098936МЕРИЯН - МСС ЕООД
MERIYAN - MSS EOOD

Публични фондове
Public money
 • 376 258,40 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200126517ГОЛФ ВЮ АД
GOLF VYU AD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200126714ГОЛФ ГАРДЪН ЕАД
GOLF GARDAN EAD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200169664ПИРИН ХД ООД
PIRIN HD OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200247440ИВЕНА 2008 ЕООД
IVENA 2008 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200530470ВАСИЛАК 20 ООД
VASILAK 20 OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200577908ПИРИН ХЪНТЪР ООД
PIRIN HANTAR OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200703673АЛЕМА СОЛАР ООД
ALEMA SOLAR OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200868220ЯВ-ГО ООД
YAV-GO OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200997709ВИЙОР ЕООД
VIYOR EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201032184САНДИНА - 3 ООД
SANDINA - 3 OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 2 922 024,83 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.юли.17)
201112310КИА-Г ЕООД
KIA-G EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 93 968,28 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.15)
201184224МИСТА 22 ЕООД
MISTA 22 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201210562СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD

Публични фондове
Public money
 • 1 323 445,66 лв. като бенефициент на европроекти (1) BGN from EU funds (1)
 • ??? лв. като изпълнител на европроекти ??? BGN from EU funds contractor

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202341855ЗИВА ГАЗ ЕООД
ZIVA GAZ EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 214 608,32 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
202626720ГОРСКИ СВЯТ-67 ЕООД
GORSKI SVYAT-67 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 90 692,78 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.15)
202691668ИЛИТЕХ ЕООД
ILITEH EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 25 844,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през дек.15)
202897522ИНОКС ТЕХНИКАЛ ООД
INOKS TEHNIKAL OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 218 814,91 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.юни.17)
202999107ТерЛог 01 ЕООД
TerLog 01 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202999331ХИДРО 65 ООД
HIDRO 65 OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203177431АН ЕНЕРДЖИ ООД
AN ENERDZHI OOD

Публични фондове
Public money
 • 1 000 000,00 лв. от 1 обществени поръчки BGN from 1 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203423769АНТАС 99 ЕООД
ANTAS 99 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203491542РИТЪМ 2015 ООД
RITAM 2015 OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203682896УЧКУНОВ ТРЕЙД 2016 ЕООД
UCHKUNOV TREYD 2016 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203682978УЧКУНОВ ТРЕЙД 2015 ООД
UCHKUNOV TREYD 2015 OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203756344БИЛДИНГ ТРЕНД ЕООД
BILDING TREND EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203832591АЛТО ФАРМ ООД
ALTO FARM OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203838498АЛЕНА СОЛАР ООД
ALENA SOLAR OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203864240ЗВЕЗДА 2016 ЕООД
ZVEZDA 2016 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204069008ГОЛДЪН АНТЪНИ ЕООД
GOLDAN ANTANI EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204099512МИЯ 17 ЕООД
MIYA 17 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204279453АМ СИСТЕМС ООД
AM SISTEMS OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204514563Файко Комерс 2017 ЕООД
Fayko Komers 2017 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204705732ИВЕЛИЯ РИЗОРТ ЕООД
IVELIYA RIZORT EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204738230РАЙСКИ КЪТ- НАСЛАДА ЕООД
RAYSKI KAT- NASLADA EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204801410Интербилд-А ООД
Interbild-A OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205032655СТИВ - 2 ЕООД
STIV - 2 EOOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
811154986КЕЙ-ЕС-ВИ ООД
KEY-ES-VI OOD

Публични фондове
Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 21 682 511,80 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
Check other registries about the person BISER KRASIMIROV UZUNOV

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: